CIRKULARNA EKONOMIJA

Za održivu privredu i klimatski otpornu Srbiju

AKTUELNOSTI

Na ovoj stranici prikupili smo za vas sve o dešavanjima u vezi sa tranzicijom na cirkularnu ekonomiju. Između ostalog, možete pročitati vesti, uspešne priče i saznati o aktivnostima donosilaca odluka.
Ukoliko želite da Vaša aktivnost u oblasti cirkularne ekonomije bude objavljena na Platformi,
molimo Vas da nam dostavite upit
ce-hub-cirkularne-ekonomije-srbije

AKTIVNOSTI PREDSEDNIKA SRBIJE

srbija-grb

AKTIVNOSTI VLADE SRBIJE

INFORMACIJE IZ SRBIJE

Izveštaj sa konferencije održane 12.10.2021. u PKS Resavska 13-15, Beograd

Da li je u Srbiji moguć nordijski model pametnih gradova i cirkularne ekonomije?

Saradnja sa Nordijskom poslovnom alijansom, Ministarstvom zaštite životne sredine, PKS i NALED-om u domenu pametnih gradova

 

Cirkularna ekonomija je poslovni model koji pored ekonomskih elemenata - kao što su rast proizvodnje, smanjenja troškova, ciklična upotrebe otpada, drugačiji dizajn proizvoda, efikasnije korišćenja energije - u obzir uzima održivi razvoj koji za cilj ima očuvanje prirodnih resursa.

Nordijske zemlje su među prvima prepoznale ovaj koncept i pored socijalne brige predstavljaju vodeće primere zemalja sa dobro planiranim i razvijenim sistemom održivog razvoja. Povećanje stope reciklaže, optimalna upotreba resursa uz produženi vek proizvoda i njihovu ponovnu upotrebu, dovele su do toga da je cirkularna ekonomija postala u tom delu sveta način života.

Nordijske zemlje takođe krasi i perfektna primarna selekcija otpada, visoka svest o razdvajanju i reciklaži među stanovništvom, prečišćavanje otpadnih voda uz brigu o kvalitetu vazduha i napredne tehnologije sa dobro upotrebljenim prikupljenim informacijama o životnoj sredini, pa su zbog svojih naprednih praksi oni potencijalni uzor za mnoge zemlje u razvoju. Srbija je jedna od zemalja koja je spremna da svoj dalji ekonomski razvoj zasnuje na digitalizaciji i zelenoj odnosno cirkularnoj ekonomiji, a oba segmenta su naglašena u Akcionom planu za primenu Strategije industrijsku politiku u periodu od 2021 - 2030.

Cirkularna ekonomija i zelena agenda su među vodećim ekonomskim temama ne samo u Srbiji i regionu, nego i u EU. Istovremeno, postoji potreba za razmenom najbolјih praksi sa donosiocima odluka i lokalnim institucijama, jer bi one trebalo da vode put širem uvođenju principa cirkularne ekonomije u praksu.

PKS i njen Centar za cirkularnu ekonomiju prepoznali su inicijativu nordijskih ambasada i uz saradnju sa Nordijskom poslovnom alijansom, Ministarstvom zaštite životne sredine, i lokalnim samoupravama u gradovima (Inđija, Novi Sad, Niš i Kragujevac), NALED-om organizovala niz radionica čije su teme bile takozvani pametni gradovi koji su bazirani na cirkularnoj ekonomiji. Kao što nas iskustvo Nordijske poslovne alijanse uči, posao sa cirkularnom ekonomijom zahteva novu vrstu saradnje između samih kompanija, kao i između preduzeća i javnog sektora.

Do sada su urađene tri konferencije, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu sa preko 150 kompanija koje su uzele učešće uz predstavnike lokalne samouprave.

Na radionicama su eksperti iz nordijskih zemalja diskutovali sa predstavnicima lokalne samouprave sledeće teme: upravlјanje otpadnim vodama, upravlјanje otpadom (prehrambeni, električni, građevinski); ambalaža i depozitni sistem; zelene javne nabavke; iskustva nordijskih gradova i praktični primeri rešenja.

Cilјevi projekta su zacrtani ambiciozno, ali PKS i njeni partneri u ovom projektu veruju u njihovu osvarivost u narednom periodu:

- Povećanje svesti lokalnih aktera o cirkularnoj ekonomiji i davanje predloga o tome kako nastaviti sa primenom principa cirkularne ekonomije u Srbiji, na osnovu nordijskog iskustva.

- Razmenom iskustava, nordijske ambasade žele da podrže lokalne aktere u borbi protiv klimatskih promena i u pronalaženju načina za efikasnije upravlјanje otpadom, pobolјšanje recikliranja, smanjenje potrošnje sirovina, smanjenje emisija i zagađenja i pravilno tretiranje otpadnih voda.

- Radionice i konferencije treba da postave osnovu za dugoročnu saradnju nordijskih ambasada, institucija, kompanija i stručnjaka sa lokalnim partnerima i lokalnim akterima.

Fotografije sa konferencije

Autor: Dobrica Mitrović

Video zapisi sa konferencije

Autor: Info biro

INFORMACIJE IZ EVROPE

FINSKA
finska

Finska je  međunarodni lider u procesu tranzicija na cirkularnu ekonomiju. Bila je prva država na svetu koja je izradila Mapu puta 2016. godine. Mnoga praktična rešenja cirkularne ekonomije razvijena su u Finskoj, čineći je liderom u tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji. Finska ima istoriju razvoja cirkularnih rešenja, čak i pre nego što je „cirkularna ekonomija“ postala centralna globalna tema.

Zanimljivosti

Iz ugla industrije motivi za prihvatanje koncepta CE:

Na industrijskoj strani, kompanije su težile povećanju efikasnosti da bi uspele na globalnom tržištu i bile konkurentnije u odnosu na druge.

Velike šumarske kompanije postale su toliko efikasne koristeći „otpad“ kao izvor energije da zapravo proizvode više energije nego što je troše. Takođe su pronašli nove načine za stvaranje biogoriva i biomaterijala od drveta.

Iz ugla potrošača:

Na strani potrošača, depozitni sistem pomogao je recikliranju ambalaže skoro 100%. Delimično zahvaljujući sistemu depozita, Finska reciklira 95% konzervi, 90% plastičnih boca za piće i 87% staklenih boca, prema industrijskoj grupi Palpa.

Ovo su neke od najboljih reciklažnih stopa na svetu.

Razvoj znanja:

U roku od dve godine Finska je imala više akademskih kurseva za cirkularnu ekonomiju u poređenju sa drugim državama na celom svetu, preko 70.000 Finaca proučavalo je cirkularnu ekonomiju 2019. godine.

Intersantni sajtovi i alati kao primeri dobre prakse Finske:

Sitra  https://www.sitra.fi/en/topics/a-circular-economy/

sitra min

Finski fond za inovacije Sitra ima ogromnu količinu materijala koji se odnose na kružnu ekonomiju. Najnaprednija organizacija koja se bavi pitanjima cirkularne ekonomije na svetu.

 

 

Neki primeri Finskih kompanija koje su orjentisane ka modelu cirkularne ekonomije: 

 • Bamomas – Optimizacija industrijskih baterija sa ciljem produžetka životnog veka 
 • Betolar- Pretvara tokove industrijskog otpada u nisko-ugljenične građevinske materijale 
 • Bionova– Razvila alat za izračunavanje uticaja zgrada na životnu sredinu 
 • Calefa– Ponovna upotreba industrijske otpadne toplote u fabrikama ili daljinskom grejanju 
 • Combi Works– Lizing proizvodne opreme kroz "fabrika kao servis" 
 • Convion–  Distribucija sistema gorivih ćelija za kombinovanu toplotnu i električnu energiju 
 • Ekorent– Zajednička električna vozila za kompanije i stambene zgrade 
 • eRENT– Vodi platformu za razmenu opreme za preduzeća 
 • Lindström– Uslužno korišćenje uniformi  
 • Neste– Stvara obnovljiva goriva iz otpada, poput ostatka uglja iz restorana 
 • Pure Waste–  Prerađuje otpad od tekstila u nove odevne predmete 
 • Stora Enso– Koriste cirkularni koncept u operacijama i  razvoju proizvoda 
 • 3stepIT–  Ponovna refabrikacija i iznalaženje nove upotrebe kancelarijske IT opreme 
 • UPM Raflatac– Razvoj cirkularnih etiketa i lepkova 
 • Valtavalo–  Pružanje usluga svetla umesto prodaja sijalica 
 • Zen Robotics– Kreiranje robota koji sortiraju građevinski otpad za reciklažu

ALATI I MATERIJALI:

              Sitra – a circular economy 

 • Finski inovativni fond poseduje veliku količinu materijala za cirkularnu ekonomiju 

               Business Finland – Bio i cirkularna Finland

 • Poslovna Finska je posebno zainteresovana za podršku industriji plastike i ambalaže da razvija kružna rešenja, ali će pomoći bilo kojoj ideji koju smatraju vrednom

               VTT – Circular economy

 • VTT pomaže industrijskim partnerima da razviju tehnologije, procese i poslovne modele od linearnog prema cirkularnom modelu 

               Finland – leading the way to sustainable circular economy

 • Kratka publikacija "Biznis Finland" od Biznis Finland i nekoliko ministarstava koji su sažeto objasnili važnost cirkularne ekonomije i relevantnu snagu Finske

 

MATERIJALI SA TOOLS FINSKA WEBSITE:

           https://toolbox.finland.fi/themes/nature-and-sustainable-development/?load=5

          https://toolbox.finland.fi/business-innovation/finland-a-global-forerunner-in-circular-economy/

          https://toolbox.finland.fi/business-innovation/sustainable-growth-from-the-bioeconomy-2/

          https://toolbox.finland.fi/themes/nature-and-sustainable-development/finland-is-leading-the-way-to-a-circular-economy/

          https://toolbox.finland.fi/business-innovation/circular-economy/

INTERESANTNI WEB SAJTOVI:

       Sitra

       Finski inovativni fond Sitra jedan je od globalnih vodećih stručnjaka za cirkularnu ekonomiju.

       Textile refinement plant in Paimi

      Otvorena je 2021 godine, ova fabrika će  in 2021,ova fabrika će prerađivati 12,000 t tekstila i biti        jedna od najvećih fabrika u Nordijskom regionu. 

       Helsinki Metropolitan Area Reuse Centre

 • Socijalno preduzetništvo usmereno na pronalaženje novgo života proizvodima nakon upotrbe.

       Ämmässuo landfill

        HSY     deponija u Espou koristi deponijski gas za proizvodnju energije 

      Yandex datacentre in Mäntsälä

 • Glavni centar baze podataka uzima toplotu sa servera i koristi je za grejanje domova koristeći rešenja koja je razvila lokalna energetka kompanija Nivos Energia u saradnji sa Yandex.

 


EIT CLIMATE - KIC AKTIVNOSTI

eit-climate-kic
CENTAR ZA CIRKULARNU EKONOMIJU
pks-privredna-komora-srbije

EIT CLIMATE - KIC aktivnosti i projekti

 
Centar za cirkularnu ekonomiju
Beograd

 EIT Climate - KIC je najveća EU inicijativa ili javno-privatno partnerstvo posvećeno borbi sa klimatskim promenama i smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Ova inicijativa pokrenuta je još 2010. godine od strane Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) zahvaljujući čijoj kontinuiranoj podršci danas EIT Climate - KIC deluje kroz mrežu od oko 400 partnera u 28 zemalja Evrope, među kojima dominiraju kompanije, visokoobrazovne i naučno-istraživačke institucije, lokalne samouprave i organizacije civilnog društva.

Privredna komora Srbije-Centar za cirkularnu ekonomiju implementira EIT Climate - KIC programe i projekte u Srbiji od 2017. godine. Tokom 2020. godine još tri organizacije iz Srbije postale su partneri EIT Climate-KIC čime je uspostavljen EIT Climate - KIC Hub Srbija koji danas čine: Privredna komora Srbije, SEE ICT (Startit centar),  Climate Innovation Hub, Cirekon i Naučno-tehnološki park Niš.

Zahvaljujući podršci EIT Climate - KIC, u proteklih četiri godine Privredna komora Srbije realizovala je brojne programe i projekte:

 • EIT Climate - KIC Pioneers into Practice - program profesionalne mobilnosti koji za cilj ima unapređenje znanja iz oblasti sistema inovacija i njihove primene u borbi sa klimatskim promenama. Obuhvata: onlajn obuku o sistemu inovacija, radionice, grupni projektni zadatak u vezi sa klimatskim izazovom, mentorstvo, radnu praksu 4-6 nedelja u nekoj od zemalja učesnica. Program je implementirala PKS u saradnji sa Climate Innovation Habom.

 • EIT Climate - KIC Climate Launchpad - najveće svetsko takmičenje greentech i cleantech ideja. Namenjeno je svima onima koji imaju dobru poslovnu ideju koja može doprineti borbi sa klimatskim promenama. Program se sastoji od Bootcampa, individualnog mentorstva i takmičenja u prezentovanju ideja na nacionalnom nivou. Zahvaljujući podršci Climate-KIC, najbolja tri tima iz Srbije imali su priliku da svoje ideje predstave na velikom svetskom finalu.

 • EIT Climate - KIC Accelerator - program namenjen startapima sa inovativnim i prodornim idejama u vezi sa klimatskim promenama. Pravo učešća imaju timovi koji nameravaju da osnuju startap i startapi do 5 godina starosti, sa inovativnim, komercijalno održivim proizvodima ili uslugama. Program obuhvata: edukaciju, lično mentorstvo i bespovratnu finansijsku pomoć, realizuje se u periodu između aprila i oktobra. Prethodnih godina program je bio implementiran od strane PKS i Startit centra.

 • EIT Climate - KIC Journey - letnja škola o sistemu inovacija i njihovoj primeni u borbi sa klimatskim promenama. Program predstavlja kombinaciju akademskih studija i praktičnog rada. Namenjen je studentima završne godine studija, diplomcima, budućim masterima, magistrima i doktorima. Cilj programa je dublje razumevanje sistema inovacija, razvoj preduzetničkih znanja i veština, kao i razmena iskustava o izazovima i rešenjima u oblasti klimatskih promena. Učesnici imaju priliku da uče i rade u internacionalnom multidisciplinarnom timu i razviju svoje ideje, projekte uz podršku iskusnih mentora. Program je implementirala PKS uz podršku Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.

 • Climathon - prvobitno pokrenut kao inicijativa EIT Climate - KIC, ovaj 24-časovni hakaton u međuvremenu je prerastao u globalni pokret. U 2020. godini Climathon je održan u ukupno 100 gradova u 60 zemalja na 6 kontinenata uz učešće 4500 učesnika koji su generisali 600 rešenja lokalnih klimatskih izazova. Ovaj pokret okuplja donosioce odluka, građane i sve zainteresovane strane da zajedno rade na osmišljavaju inovativnih rešenja unapred definisanih lokalnih klimatskih izazova.

 • Akademija cirkularne ekonomije (ACE) - program obuke na temu cirkularne ekonomije namenjen predstavnicima privrede. Obuka je osmišljena kao kombinacija teoretskih informacija, najboljih praksi i postignutih benefita, uz učešće domaćih i međunarodnih stručnjaka iz oblasti cirkularne ekonomije. Program obuke obuhvatao je predavanja, radionice, grupni rad, webinare i online kurs o osnovama cirkularne ekonomije. Polaznici obuke naučili su kako da analiziraju postojeću situaciju u kompaniji u pogledu efikasnosti procesa rada i iskorišćenja materijala i koje sistemske promene i inovativne ideje treba da primene da optimizuju poslovanje. Akademija je osmišljena i implementirana u saradnji sa Cirekon centrom za cirkularnu ekonomiju.

 • Radionice cirkularne ekonomije - namenjene predstavnicima privrede i ujedno potencijalnim učesnicima Akademije cirkularne ekonomije. Radionice su imale za cilj da pruže osnovne informacije o cirkularnoj ekonomiji, benefitima primene principa cirkularne ekonomije u poslovnim sistemima i detaljnije informacije o programu Akademije. Radionice su realizovane u saradnji sa Cirekon centrom za cirkularnu ekonomiju.

 • EIT Climate-KIC projekat “Accelerating the transition to a Circular Economy by creation of a food value chain at University Campus Novi Sad” implementirala je PKS u saradnji sa GIZ-Climate Sensitive Waste Management, Centrom izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju i klimatske promene UNS i organizacijom “Foodways” iz Švajcarske. Ovaj projekat imao je za cilj da kreira pilot model kreiranja lanca vrednosti otpada hrane u okviru Univerziteta Novi Sad koji obuhvata 14 fakultata, 3 instituta, 50.000 studenata i 5.000 zaposlenih. Cilj je bio pretvoriti postojeći linearan lanac vrednosti otpada od hrane u novi, inovativan cirkularni sistem, koji će uključivati valorizaciju prehrambenih otpadnih namirnica i redistribuciju hrane koja se još ne smatra otpadom.

 • EIT Raw Materials projekat “Zero waste recovery of copper tailings in the ESEE region” implementira PKS u saradnji sa Rudarsko-topioničarskim basenom Bor, Tehnološkim fakultetom Bor i još 14 partnera iz Slovenije, Bugarske i Severne Makedonije. Cilj projekta je uspostavljanje lanca vrednosti učesnika u proizvodnji bakra u regionu JIE kako bi se promovisao inovativni servis za ekstrakciju metala (Cu, Ag, As, Au i Ree) bez bakarnih rudarskih otpada, koji je generisan tokom proteklih rudarskih aktivnosti.

 • EIT Climate - KIC projekat “Future Cities of SEE” ima za cilj da pomogne transformaciju gradova jugoistočne Evrope Maribor, Sarajevo, Skoplje, Križevci, Niš i uvrsti ih među najbolja mesta za život, rad i posetu u Evropi do 2024. Ljudska društva su suočena sa mnoštvom ekoloških i klimatskih izazova, nejednakosti i sukoba. Gradovi su veliki izvor ovih problema i ujedno značajan deo rešenja problema. U gradovima JIE najveći izazovi su: zagađenje vazduha, loša infrastruktura, neefikasno pružanje javnih usluga, iseljavanje i smanjeno poverenje građana. U isto vreme, ovo je region zadivljujućeg potencijala. Ovaj projekat ima za cilj da iskoristi ove potencijale i pruži rešenja izazova. Projekat implementira PKS u saradnji sa Gradom Niš-Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj i Naučno-tehnološkim parkom Niš.

 • EIT Climate - KIC projekat “Circular Beacons” implementira PKS u saradnji sa CirEkon, Institutom za klimatske promene, životnu sredinu i energiju “Wuppertal” Nemačka, Cleantech Bugarska, Privredno-industrijskom komorom Temišvara i Centrom za istraživanje i inovacije Atina, Grčka. Projekat ima za cilj uspostavljanja centara (Beacons) koji će pokrenuti implementaciju cirkularnih inovacija. Ovi svetionici biće prostor za prikazivanje inovacija, testiranje i komercijalizaciju novih usluga cirkularne ekonomije za mala, srednja preduzeća i startupe.

 

NEWSLETTER

PUBLIKACIJE

GAP ANALIZA

GAP ANALIZA

Privredna-komora-Srbije
nemacka-saradnja-giz

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.

undp-srbija
undp-serbia

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.