Dekarbonizacija

KLIMATSKE PROMENE I POLITIKE BORBE PROTIV KLIMATSKIH PROMENA

JAVNI POZIV - IZAZOV ZA REŠENJA ZA DEKARBONIZACIJU PRIVREDE I SMANJENJE EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA.

JAVNI POZIV

Obaveštavamo vas da je produžen javni poziv za inovativna rešenja za dekarbonizaciju koja doprinose pravednoj zelenoj tranziciji u Srbiji do 23. avgusta 2022. godine. Više informacija o javnom pozivu možete preuzeti sa sajta: 

https://www.undp.org/sr/serbia/news/traze-se-inovativna-resenja-za-dekarbonizaciju-koja-doprinose-pravednoj-zelenoj-tranziciji-u-srbiji

Javni poziv je objavila UNDP kancelarija u Srbiji (Program Ujedinjenih nacija za razvoj) u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom rudarstva i energetike, u okviru projekta „Pravedna zelena tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji“, koji finansira Vlada Japana.

Predložena rešenja treba da doprinesu smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i smanjenju zagađenja životne sredine, podstaknu razvoj novih grana privrede i omoguće prekvalifikaciju radnika iz sektora koji se baziraju na upotrebi fosilnih goriva.  Na javni poziv mogu da prijave javna i privatna preduzeća koja su registrovana u Republici Srbiji, samostalno ili u konzorcijumu. Ukoliko se radi o konzorcijumu, u njemu mogu da učestvuju kompanije iz Japana i iz Evropske unije koje posluju u Srbiji, kao i naučno-istraživačke organizacije i institucije, privredna društva i kompanije iz privatnog i javnog sektora iz Srbije.

Pozivamo sve zainteresovane kompanije da se prijave i podnesu predlog projekta, koji u ovoj podrazumeva da se predstavi projektna ideja, bez detaljnog razvijanja projekta. Najmanje 20 timova čija rešenja budu odabrana dobiće stručnu i mentorsku podršku za razradu svojih ideja, a najmanje 5 najboljih rešenja će dobiti finansijsku podršku kako bi primenili svoje ideje u praksi.

U prilogu dostavljamo PPT sa vise informacija o javnom pozivu. LINK

Privredna-komora-Srbije
nemacka-saradnja-giz

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.

undp-srbija
undp-serbia

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.