O cirkularnoj ekonomiji

Šta je cirkularna ekonomija?

Šta je cirkularna ekonomija?

Cirkularna ekonomija je novi sistemski pristup ekonomskom razvoju tržišta.
Model cirkularne ekonomije u svojoj osnovi je regenerativni pristup proizvodnji tako da se proizvodi kojima se završava životni vek ili vraćaju ponovo, kroz modularni dizajn, u procese proizvodnje ili imaju mogućnost razgradnje, tako da ne narušavaju životnu sredinu.

U procesima proizvodnje koriste se materijali koji su već u upotrebi (reciklati). Tehnološki procesi proizvodnje baziraju se na čistim tehnologijama i na način da se proizvodi nakon upotrebe umesto na otpadu nađu ponovo u proizvodnim procesima. Proces proizvodnje po modelu cirkularne ekonomije je zaokružen u celinu, takozvanu proizvodnju bez otpada. Koncept cirkularne ekonomije baziran je na kooperaciji i međusobnoj saradnji privrednog sektora koji povezivanjem ostvaruju smanjene operativne troškove i postižu bolje poslovne rezultate.

Kroz svoje različite poslovne modele cirkularna ekonomija ostvaruje uštede i ne degradira životnu sredinu. Kocept Cirkularne ekonomije nije samo reciklaža proizvoda, ona je složeni održivi sistem proizvodnje koji holističkim pristupom smanjuje nastajanje otpada, proizvodnju CO2, energiju i vodu.

Model cirkularne ekonomije je održivi način poslovanja prihvaćen u novim globalnim poslovnim politikama kao odgovor na borbu sa klimatskim promenama i smanjenjem CO2.

Privredna-komora-Srbije
nemacka-saradnja-giz

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.

undp-srbija
undp-serbia

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.