INTERAKTIVNA PLATFORMA CIRKULARNE EKONOMIJE SRBIJE

Interaktivna platforma je namenjena umrežavanju kompanija, razmenu ideja i zelenih poslovnih mogućnosti, primera dobre prakse i različitih iskustava na putu promena ka cirkularnoj ekonomiji