Skip to main content
Сарајево, Босна и Херцеговина
Датум и време од
Датум и време до

Организатор: Привредна комора Федерације Босне и Херцеговине

Како је енергетски сектор стуб развоја привреде сваке земље, Босна и Херцеговина, која је данас регионални лидер захваљујући свом богатом наслијеђу и искуству у области енергетике, наставља да прати трендове у енергетском сектору, што значи да се морају донети тешке али исправне одлуке о будућности енергетског сектора, узимајући у обзир значај климатских промена и крајњи циљ да се енергетски сектор декарбонизира до 2050. године.

Наши Оснивачи