Print

Podaci kompanije | organizacije

Kompanija | Organizacija
"ELSAT" d.o.o.
PIB
101121110
Logo | png jpg | max 300 KB
Adresa
Ibarski put 5, Prislonica, Čačak
Vrsta organizacije ili kompanije
Privatno preduzeće
Osnovna delatnost organizacije ili kompanije
Proizvodnja
Sektor
Digitalne tehnologije, Elektronika
Obim
EU, Međunarodni, Regionalni, Nacionalni
Ključno područje
Proizvodnja
Projekat razrađen u partnerstvu
Ne
Datum početka
30-06-2020
Datum završetka
Status projekta
U toku
Vrsta finansiranja
Privatno
Jezik originalnog sadržaja
Srpski
Naslov
Smanjujemo seču šuma, korišćenjem ELSAT LED ekrana umesto papirnog bilborda, a produžavanjem garancije, kroz uslugu, pov
Uvodna fotografija | png jpg | Max 300KB
Uvodni tekst
Korišćenjem ELSAT LED ekrana smanjujemo seču šuma, a produžavanjem garancije, povećavamo mu vek trajanja, dok je reciklaža lakša i jeftinija
Više
Postavljane informacija na papirni bilbord zahteva više resursa: papir, štamparska boja, lepak, vozilo, gorivo, ljudi za postavljanje i skidanje. Kod ELSAT LED ekrana nema trošenja ovih resursa već se informacija, koja je u elektronskom obliku, postavlja sa bilo koje lokacije, putem interneta.
Zamenom informacija na Led ekranima ne nastaje otpad, nema zagađenja i povećanja CO2.
Postavljanjem jednog papirnog bilborda, za 15 godina uništićemo 30 stabala, odnosno u Srbiji za ovaj period bi ostali bez 450ha šume. Postavljanjem ELSAT LED ekrana smanjićemo uništenje drveta, koji je prirodni resurs.
Papirni bilbord u jednom periodu može predstaviti jedan proizvod ili proizvođača, a ELSAT LED ekran, u istom periodu, može koristiti više oglašivača.
Ako dođe do vanredne sitacije /pandemija, poplava, zatvaranje puta,.../, a postoji opšti društveni interes, na ELSAT LED ekranu se može, sa udaljene lokacije postaviti obaveštenje ili upozorenje, što je kod papirnog bilborda nemoguće. Na ovaj način se podstiče društveno odgovorno poslovanje.

Uvođenjem novog poslovnog modela, Proizvod kao usluga, kreće se prema cirkularnoj ekonomiji. ELSAT LED ekran je proizveden u Srbiji što omogućava siguran i brz servis u garantnom i vangarantnom roku. Povećanjem garanog roka, potpisujući ugovor o periodičnom kontrolisanju i servisiranju sa kupcem, produžava se životni vek ELSAT LED ekrana. Servisiranje, popravljanje i nesmetano dalje korišćenje je interes proizvođača, servisera i korisnika. Uvedeni poslovni model omogućava nižu cenu pri kupovini, koja se kasnije nadoknađuje posprodajom, preko ugovora o periodičnom kontrolisanju i servisiranju. Sličan model se koristi u automobilskoj industriji.

Može se primeniti druga vrsta poslovnog modela, po isteku garantnog roka. Kupac se obuči za brzi servis ELSAT LED ekrana i obezbeđuje mu se mini set rezervnih delova. Posle zamene neispravnog dela, koju vrši obučeni kupac, on ga šalje na popravku i isti ili drugi popravljen se vraća kupcu, da bi ga koristio za sledeći brzi servis.
Proizvodnja je inovativna, po modularnom sistemu, pa je lako raditi brzi servis, rastavljanje i popravku. Ceo sistem neće ići na servis ili reciklažu, već samo pojedini elementi, a usluga je brža, lakša i jeftinija. Led ekrani neće završavati na deponijama i postaju ekološki efikasniji.
Ovaj model cirkularne ekonomije će podstaći i druge proizvođače, jer ga kupci traže, menjajući svoje navike.
Cirkularna ekonomija preko modela Proizvod kao usluga, unapređuje razvoj znanja i zapošljavanje stručnih i obrazovanih radnika, u saradnji sa obrazovnim ustanovama i institutima.
Ostvaruju se socijalni uticaj, jer se cena proizvoda raspoređuje na kupovnu i posprodajnu.
You Tube Video
Odricanje od odgovornosti:

Privredna komora Srbije kao pružalac usluga CE HUB-a i interaktivne platforme za cirkularnu ekonomiju, u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije, odgovorna je za sadržaj koji je prezentovan na našoj web lokaciji circulareconomy-serbia.com, pa smo stoga sadržaj pripremili veoma pažljivo. Ipak, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost, potpunost ili blagovremenost ponuđenih informacija u delu koji se odnosi na interaktivnu platformu, u delu registracija članice, kao i podataka koji se unose u Studiju dobre prakse. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost podataka unetih u delu Studije dobre prakse kao ni za tačnost unetih podataka od strane registrovanih članica platforme. Takođe, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja direktno ili indirektno proističe iz upotrebe ovih web stranica. Administrator platforme zadržava pravo da ukloni sadržaje koji su neprihvatljivi. U naknadnim diskusijama je zabranjen unos komentara koji nemaju veze s temom. Svaki komentar koji se ne odnosi isključivo na temu teksta biće obrisan.

Podaci Administratora Priloga Studije

Ime
Aleksandar Stefanović
Privredna-komora-Srbije
nemacka-saradnja-giz

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.

undp-srbija
undp-serbia

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.