Podaci kompanije | organizacije
140 Characters left
3000 Characters left

Privredna komora Srbije kao pružalac usluga CE HUB-a i interaktivne platforme za cirkularnu ekonomiju, u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije, odgovorna je za sadržaj koji je prezentovan na našoj web lokaciji circulareconomy-serbia.com, pa smo stoga sadržaj pripremili veoma pažljivo. Ipak, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost, potpunost ili blagovremenost ponuđenih informacija u delu koji se odnosi na interaktivnu platformu, u delu registracija članice, kao i podataka koji se unose u Studiju dobre prakse. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost podataka unetih u delu Studije dobre prakse kao ni za tačnost unetih podataka od strane registrovanih članica platforme. Takođe, ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu koja direktno ili indirektno proističe iz upotrebe ovih web stranica. Administrator platforme zadržava pravo da ukloni sadržaje koji su neprihvatljivi. U naknadnim diskusijama je zabranjen unos komentara koji nemaju veze s temom. Svaki komentar koji se ne odnosi isključivo na temu teksta biće obrisan.

Podaci Administratora Priloga Studije
Molimo Vas da, pre unosa podataka pročitate Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti. Obaveštavamo Vas da će Privredna komora Srbije unos podataka smatrati kao potvrdu da ste pročitali, razumeli i prihvatili obradu Vaših podataka o ličnosti.

PROČITAJTE OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti obrađuje Privredna Komora Srbije, Beograd, ul. Resavska br. 13-15, matični broj: 07000529, PIB: 100296837, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, broj 87/18, u daljem tekstu: Zakon).


Politiku zaštite podataka o ličnosti Privredne komore Srbije možete pogledati na našem sajtu ili putem linka https://pks.rs/zastita-podataka.


Obrada Vaših podataka o ličnosti se vrši jer ste prijavljeni kao lice koje je anagažovano kao administrator, ispred svog privrednog subjekta, na digitalnoj platformi „CE HUB“.


Podaci koji se obrađuju su: adresa elektronske pošte, lozinka, korisničko ime (koje može sadržati ime i prezime) i privredni subjekt u kom ste zaposleni.


Navedeni podaci o ličnosti se prikupljaju u svrhu promocije cirkularne ekonomije, informisanja članova „Hub-a za cirkularnu ekonomiju za Srbiju“ (u daljem tekstu: CEH) o globalnim trendovima poslovanja i tržišnim zahtevima, organizaciju godišnjih aktivnosti CEH, promociju ideje prelaska na poslovne modele cirkularne ekonomije, izgradnju e-mreže za razmenu iskustava i povezivanja privrednih subjekata kroz digitalnu platformu, organizaciju individualnih treninga, vebinara ili konferencija po zahtevu privrednog subjekta i pripremu projekata po zahtevu članova CEH.


Pravni osnov obrade Vaših podataka je informisani pristanak u smislu člana 12. stav 1. tačka 1) i člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18, u daljem tekstu: Zakon), koji podrazumeva da ste obavešteni o svim bitnim aspektima obrade Vaših podataka o ličnosti, kao i da dajete pristanak na takvu obradu. Pristanak u svakom trenutku možete opozvati, što za sobom povlači prestanak svake dalje aktivnosti obrade i brisanje Vaših podataka iz evidencije u roku od 10 radnih dana nakon što ste opozvali Vaš pristanak.


Vaši podaci se čuvaju do opoziva Vašeg pristanka na način kako je gore opisano, odnosno do isteka roka od 10 dana od dana odjave privrednog subjekta sa digitalne platforme ili od dana kada nam privredni subjekt dostavi podatke o izmeni administratora, nakon čega se anonimiziraju ili brišu iz evidencije.


U odnosu na obradu Vaših podataka o ličnosti primenjujemo sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere koje se tiču zaštite podataka o ličnosti.


U odnosu na obradu Vaših podataka o ličnosti imate sva prava koja su propisana važećim Zakonom, uključujući pravo da zatražite pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26. Zakona); pravo da zatražite ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29. Zakona); pravo da zatražite brisanje podataka (član 30. Zakona); pravo na ograničenje obrade (član 31. Zakona); pravo na prenosivost podataka (član 36. Zakona); pravo na prigovor (član 37. Zakona); pravo da podnesete pritužbu Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti– Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11120 Beograd, telefon: 011/3408-900, elektronska pošta: (član 82. Zakona); pravo na zaštitu protiv odluke Poverenika (član 83. Zakona); pravo na sudsku zaštitu ako smatrate da su Vam povređena prava iz Zakona (član 84.) i pravo na novčanu naknadu štete (član 86. Zakona).


Više informacija o obradi podataka o ličnosti, kao i informacije o ostvarivanju Vaših prava možete dobiti od Lica za zaštitu podataka o ličnosti kod rukovaoca Privredne komore Srbije, dostavljanjem pismenog zahteva sa naznakom „Za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”, na elektronsku poštu: i/ili adresu: ul. Resavska br. 13-15, 11000 Beograd, ili usmenim putem pozivom na broj: 066/87-51-127


Lice za zaštitu podataka o ličnosti će na svaki Vaš upit odgovoriti u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od kompleksnosti samog upita, ali svakako u roku ne dužem od 30 dana od dana obraćanja lica na koje se podaci odnose.Popunjavanjem pristupnice, dajete saglasnost u ime privrednog subjekta za dobrovoljno članstvo u Alijansi za zelenu tranziciju Srbije , kao delu zajednice koji će predvoditi promene u procesu tranzicije na cirkularnu ekonomiju prema principima cirkularne ekonomije.
Privredna-komora-Srbije
nemacka-saradnja-giz

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.

undp-srbija
undp-serbia

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.