CIRKULARNA EKONOMIJA

Za održivu privredu i klimatski otpornu Srbiju

JAVNI POZIV

Image

Расписан Јавни позив за
дигитална решења за зелену економију

Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС) расписао је Јавни позив „Дигитална решења за зелену економију “. Кроз овај Јавни позив у форми изазова биће подржане иновативне идеје и пословни модели који примењују дигитализацију у неком сегменту пословања и омогућавају прелазак на зелену и циркуларну економију. Три најиновативнија решења биће изабрана за награду у вредности до 5.000 америчких долара.

У Јавном позиву могу учествовати привредни субјекти (привредна друштва и предузетници), женска предузетништва и организације цивилног друштва регистровани у Републици Србији. Пријављена иновативна решења могу бити примењена у производним процесима, набавци, логистици, праћењу производа, односима са купцима, сектору продаје, унапређењу унутрашње организације и осталом.

Модернизација пословања кроз употребу дигиталних алата је ефикасни начин за постизање бољих пословних резултата уз смањење негативних утицаја на животну средину и климатске промене. Дигитализација у производним порцесима, пласирању производа и продаји, може имати значајну улогу у системској зеленој транзицији привреде и друштва. Резултати дигитализације привреде највише ће се показати кроз оптимизацију производних процеса: ефикасније коришћење ресурса и енергије, продужетак животног века производа, бољу доступност информација и умрежавање привредних субјеката, али и кроз смањење загађења ваздуха, отпада и емисије гасова са ефектом стаклене баште - угљеничног отиска.

Циљ Јавног позива је да мотивише пословни сектор у Републици Србији да убрза модернизацију пословања кроз дигитализацију и имплементацију зелених и циркуларних пословних модела ради подизања конкурентности и повећања капацитета за нове захтеве тржишта. Зелена транзиција привреде може се остварити применом пословних модела циркуларне економије. Транзиција на одрживо зелено пословање захтева промене у сагледавању животног циклуса производа од: дизајна, материјала, начина производње, употребе производа, могућности поправке и на крају рециклаже и поновне употребе, односно продужетка животног века производа.

Пријаве које прођу техничку евалуацију оцениће независна комисија.

Рок за подношење пријава је продужен до 01. februara 2022. до 17 часова на сајту https://circulareconomy-serbia.com.

Више информација можете пронаћи у Водичу

За додатне информације можете нас контактирати на ana.seke@undp.org, тел: +381 631064806.

Пријавни формулар

Privredna-komora-Srbije
nemacka-saradnja-giz

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.

undp-srbija
undp-serbia

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.