Image

Erste Bank A.D. Novi Sad

Cirkularna ekonomija
Erste Bank AD Novi Sad

1. Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost

Erste Grupa je do sada finansirala preko 60 projekata iz sfere obnovljivih izvora energije, iz svih vrsta raspoloživih izvora energije, izuzev geotermalnih.

Finansirano je mnoštvo projekata iz domena korišćenja: energije vetra, vode, sunca, biomase i biogasa.

Do sada je od strane Erste Grupe investirano preko EUR 220,000,000.00 u projekte obnovljivih izvora energije u Republici Srbiji.

Uz kreditnu podršku naše institucije izgrađeno je 390 MW obnovljivih izvora energije.

Projekte koje analiziramo i finansiramo pratimo od momenta nastanka poslovne ideje i imamo aktivnu ulogu u svim fazama razvoja projekta. Sa našim klijentima negujemo partnerski odnos, pratimo tržišne trendove i kontinuirano se usavršavamo,o čemu svedoče i naši rezultati.

Poverenje i posvećenost su ključni za  uspešne dugoročne poslovne odnose sa klijentima banke.

Finasirali smo preko 60 projekata, od MHE snage od 250kw do 7.9 MW, nekoliko BGS projekata, solarne PV projekte sa instalacijama i na zemlji i na krovovima proizvodnih pogona, nekoliko vetroparkova, ali takođe smo investirali i preko 20,000,000,00 EUR u projekte energetske efikasnosti i uštede energije (kroz JPP i ESCO strukture).

Samo neki primeri dobre prakse finansiranih projekata iz ove oblasti su:

 1. Fotonaposnki paneli (solari)
 2. Razne mašine za proizvodne pogone (mašina za peskarenje, mašine za rešetkasto zavarivanje armature, mašine za medicinske ustanove itd.)
 3. Sistemi hlađenja i grejanja, uz EE
 4. Vodosistemi EE
 5. Vertoparkovi
 6. Električni automobili
 7. CNG (metan) autobusi
 8. Pogoni za recikažu i sortiranje otpada
 9. Projekti LED rasveta - EBS snažno podržava projekte javno-privatnog partnerstva u oblasti rekonstrukcije i održavanja javne rasvete. U pitanju su projekti rekonstrukcije javne rasvete lokalnih samouprava u Srbiji korišćenjem efikasnih i kvalitetnih LED svetiljki kroz ESCO model (Energy Saving Company)

i mnogi drugi...

Brojni su pozitivni aspekti projekata finansiranih putem ovog modela, od kojih izdvajamo:

 • Energetska efikasnost - manja potrošnja energije, veća produktivnost, manje otpada i bolje upravljanje otpadom, u skladu sa svim standardima EU
 • Ekološki aspekti - posredno i neposredno se utiče na ekologiju u pozitivnom smislu (smanjenje CO2 emisije, otpad, svetlosno zagađenje, vodozagađenje, električna energija, obnovljivi izvori energije).

 

2. Finansiranje iz sredstava finansijskih institucija kao podrška cirkularnoj ekonomiji


EIB - Evropska Investiciona Banka

 

Klijentima su na raspolaganju sredstva namenjena finansiranju dugoročnih potreba za obrtnim kapitalom i investicijama, za projekte na teritoriji Republike Srbije. Odobrena sredstva mogu se koristiti za finansiranje svih investicija i potreba za obrtnim kapitalom u okviru razvoja, osim za isključivo finansijske transakcije (investicije i troškovi moraju biti u skladu sa kriterijumima EIB-a).

Svaka investicija će biti podržana maksimalnim iznosom koji je u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta.

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kredit-iz-kreditne-linije-evropske-investicione-banke-EIB

EIB Covid 2020

Paket podrške „EIB Team Europe COVID - 19"

 

Ugovorom sa Evropskom investicionom bankom (EIB; www.eib.org) podržavamo mala i srednja preduzeća i preduzeća koja imaju manje od 3.000 zaposlenih - preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, pružajući im na taj način, pristup izvoru nižih troškova finansiranja i fleksibilnih rokova otplate. Klijenti mogu dobiti povoljnije kamatne stope u poređenju sa standardnim uslovima poslovnog kreditiranja.

 • Korisnici: pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije
 • Ročnost plasmana: od 2 do 12 godina
 • Period mirovanja (grejs period): do 4 godine

Za šta se mogu iskoristiti sredstva EIB Covid paketa:

 • Kupovinu, rekonstrukciju ili proširenje osnovnih sredstava,
 • Nematerijalna ulaganja:
  • Troškove istraživanja i razvoja,
  • Kupovinu licenci, softvera i drugih prava,
  • Kupovinu drugih nematerijalnih sredstava, kao što su licence za korišćenje autorskih prava, patenata, brenda, obeležja i sličnih sredstava, do 10% ukupnog iznosa troška projekta krajnjeg korisnika i
 • Obrtna sredstva i trajna obrtna sredstva.

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje od vrlo malih projekata do investicija sa maksimalnim ukupnim troškovima od 25,000,000,00 evra. Maksimalno učešće EIB-a, međutim, ne može biti veći od 12,500,000,00 evra.

Sredstva ovog Paketa se ne mogu koristiti za:

 • Kupovinu zemljišta, osim ako nije tehnički neophodna za investiciju (kako je opisano iznad, za osnovna sredstva),
 • Kupovinu poljoprivrednog zemljišta,
 • Kupovinu provizije, licenci i prava za ekspolataciju mineralnih izvora i proizvodnih prava u sektoru poljoprivrede,
 • Finansiranje poreza, kao što je PDV, 
 • Finansiranje tarifa (porezi i obaveze koje se plaćaju prilikom uvoza/ izvoza),
 • Refinansiranje obaveza drugih banaka.

Erste Banka se obavezuje da informiše krajnje korisnike ove kreditne linije o realizovanim plasmanima iz EIB sredstava.

Određene kategorije delatnosti korisnika mogu se smatrati neprihvatljivim za EIB, u skladu sa relevantnim dokumentima EIB-a (Nomenklatura delatnosti, Politika isključivosti), a koja su dostupna na EIB-ovom veb-sajtu, što je podložno proveri od strane Erste Banke.

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kredit-iz-kreditne-linije-evropske-investicione-banke-EIB/eib-team-europe-covid-19-paket-podrske

EIB Apex IIIb zajam

Apex zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B

 

Krajnji korisnici:

 • Finansiranje malih i srednjih projekata koje realizuju mala i srednja preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, uključujući i finansiranje „projekata poslova za mlade zapadnog Balkana“ i
 • Finansiranje projekata prioritetnih investicija ograničenog obima koje promovišu krajnji korisnici  bilo koje veličine (osim malih i srednjih preduzeća) u oblastima: ekonomije znanja, energetike, zaštite životne sredine, zdravstva, prosvete (prioritetni projekti).

Namena: 

 • Povećanje vrednosti obrtnog kapitala. Finansiranje može da uključuje: sredstva potrebna za plaćanje sirovina i drugih proizvodnih sredstava, inventara i opštih troškova, sredstva za finansiranje potraživanja od kupaca i potraživanja nastala po osnovu prodaje robe koja ne pripada širokoj potrošnji.
 • Investicioni projekti namenjeni za kupovinu, renoviranje ili proširenje materijalne imovine (osim zemljišta), kupovinu patenata i licenci kada su potrebne za tehničko sprovođenje projekta, kao i ulaganje u nematerijalnu imovinu (finansiranje troškova razvoja, planiranja i finansiranja tokom faze izgradnje materijalne imovine, istraživanja i razvoja, odnosno finansiranje izgradnje distributivne mreže na domaćem tržištu).

Povoljniji uslovi Evropske investicione banke znače da će krajnji korisnik kredita imati finansijsku povoljnost u nižoj kamatnoj stopi od minimum 50 baznih poena (80 baznih poena za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih) u odnosu na godišnju kamatnu stopu koju bi Banka obračunavala na taj kredit bez učešća EIB-a.

 

Prioritetni projekti:

 • Projekat mora obuhvatati ulaganja u oblastima: ublažavanja klimatskih promena, socijalne i privredne infrastrukture uključujući obnovljive izvore energije, zdravstva i obrazovne infrastrukture, razvoja lokalnog privatnog sektora i poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima za MSP i mikro subjekte
 • Projekat mora biti ekonomski, tehnički i finansijski opravdan
 • Projekat ne sme da se zasniva na aktivnostima obične popravke i održavanja
 • Projekat mora da se realizuje u periodu od najviše 4 godine
 • Projekat mora biti zasebno prepoznatljiv u pogledu lokacije, plana, koristi itd.
 • Neophodno je obezbediti sve dozvole od strane nadležnih organa i
 • Projekat mora biti samostalan i tehnički i ekonomski održiv.

 

 

 

Projekat za mlade zapadnog Balkana (ZM):

 • Mala i srednja preduzeća, kao i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, kao krajnji korisnici, mogu se kvalifikovati za finansiranje projekta za mlade zapadnog Balkana, ukoliko ispunjavaju najmanje jedan od sledeća dva kriterijuma:
 1. Krajnji korisnik potvrđuje da je u poslednjih 6 meseci zaposlio i još uvek zapošljava najmanje jednu mladu osobu koja se nalazila u registru Nacionalne službe za zapošljavanje, dve osobe za srednja preduzeća i pet osoba za preduzeće srednje tržišne kapitalizacije. Obaveza je korisnika da osobe zadrži na radu najmanje dve godine.
 2. Krajnji korisnik je u poslednjih 6 meseci obezbedio stručno usavršavanje ili praksu za najmanje 2 mlade osobe bez prethodnog radnog iskustva, 4 osobe za srednja preduzeća i 10 osoba za preduzeće srednje tržišne kapitalizacije. Obuka odnosno praksa traju najmanje 6 meseci i formalizovane su važećim sporazumom o saradnji.

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kredit-iz-kreditne-linije-evropske-investicione-banke-EIB/eib-apex-IIIb-zajam

 

KFW - Nemačka razvojna banka

 

Našim klijentima su dostupna sredstva Nemačke razvojne banke (KfW), koja mogu biti korišćena sa sledećim namenana: rekonstrukcija, obnova ili renoviranje, a sa ciljem:

 • Ulaganja u osnovna sredstva i smanjenje potrošnje energije,
 • Obezbeđenja najmanje neutralnih dejstava emisije CO2 i/ili
 • Korišćenja obnovljivih izvore energije.
 1. Klijent može izabrati valutu za finansiranje (dinarski sa valutnom klauzulom ili u EUR)
 2. Sredstva se odobravaju u maksimalnom iznosu, u visini koja je u skladu sa kreditnom sposobnošću klijenta
 3. Proizvod je dostupan uz otvoren tekući račun za pravna lica u Erste banci

 

Investicioni podsticaji/bespovratna sredstva (grant):

Krajnji korisnici, nakon uspešne realizacije investicionog projekta, imaju pravo na bespovratna sredstva (grant).

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kreditna-linija-KfV


EBRD - Evropska banka za obnovu i razvoj

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kreditne-linije-ebrd


EBRD RF - Resilience Framework Program (Covid support)

 

Evropska Banka za obnovu i razvoj u okviru EBRD Covid19 paketa solidarnosti osmislila je i odobrila poseban program EBRD RF - Resilience Framework (COVID), kao odgovor na ekonomske posledice koje je izazvala pandemija Covid19 virusa.

Namena plasmana krajnjim korisnicima realizovanih iz EBRD RF (Covid) sredstava:

 • za kratkoročna finansiranja obrtnog kapitala
 • i za ostale projekte koji zadovoljavaju uslove predmetnog Programa

Maksimalni iznosi projekata krajnjih Korisnika: Maksimalni pojedinačni iznos odobren kroz ovaj program krajnjem Korisniku ne sme prevazići iznos od EUR 5.000.000,00

 

EBRD CSP - Competetiveness Support Programme

 

U avgustu 2021. godine, Erste Banka je potpisala sa EBRD-om Ugovor za novu liniju “SME CSP loan” – „EBRS Competitivness Support Programme“ linija za energetsku efikasnost, u iznosu od 5.000.000,00 EUR.

EBRD CSP linija ima namenu da finanisra investicije SME kompanija u Republici Srbiji, koje će potpomoći poboljšanju konkurentnosti i usaglašenosti sa tehničkim standardima EU acquis communautaire (Pravnog nasleđa Evropske Unije).

Iz ovog programa finansiraju se mnogobrojni projekti solarnih panela, mašina za proizvodnju i rad samih kompanija, proizvodne pogone i slično, kao poboljšanje konkurentnosti krajnjih korisnika/SME preduzeća u Republici Srbiji, a sve u skladu sa EU direktivama u oblastima Socijalne, Zdravstvene i Zaštite životne sredine.

U cilju uspešne realizacije pojedinačnih projekata, EBRD je obezbedio svim potencijalnim korisnicima ovog programa besplatnu konsultantsku pomoć od strane eksperata iz ove oblasti.

Investicioni podsticaji / bespovratna sredstva (grant):

Krajnji korisnici, nakon uspešne realizacije investicionog projekta, imaju pravo na bespovratna sredstva (grant) u visini od 15% kredita.

Namena sredstava kreditne linije:

 • Investicije u industrijske objekte, opremu;
 • Investicije u softver, poboljšanje upravljačkih sistema preduzeća, opšta nadogradnja i modernizacija, pod uslovom i sa ciljem povećane usklađenosti sa jednom ili više Direktiva Evropske Unije na polju zaštite okoline, bezbednosti radnika, bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

Mogu se finansirati isključivo novi projekti, odnosno projekti čija je realizacija započela nisu prihvatljivi.

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kreditne-linije-ebrd

 

CEB - Council of Europe Development Bank

(Razvojna Banka Saveta Evrope)

 

Erste Bank A.D. Novi Sad potpisala je Ugovor sa Razvojnom Bankom Saveta Evrope (CEB) za odobravanje projekata u okviru Programa podrške malim isrednjim preduzećima, za otvaranje i očuvanje održivih poslova.

Namena plasmana krajnjim korisnicima realizovanih iz CEB linije:

 • Investicioni projekti
 • Obrtna sredstva/trajna obrtna sredstva

Maksimalni iznosi projekata odobrenih krajnjim Korisnicima:

 1. Maksimalan iznos investicionih plasmana krajnjim korisnicima je 2,000,000.00 EUR
 2. Maksimalan iznos plasmana za (trajni) obrtni kapital krajnjim korisnicima je 1,000,000.00 EUR

Nije moguće koristiti sredstva CEB 2020 za:

 1. Refinansiranje obaveza krajnjih korisnika (sopstvena investicija, EBS refinans ili refinans drugih banaka),
 2. Revolving plasmane
 3. Finansijske naknade i nefinansijske elemente, kao što je depresijacija (amortizacija);
 4. Finansijske troškove ulaganja (plaćanja dugova, refinansiranje, naknade po kamatama, sticanje učešća u kapitalu preduzeća i sl.)

https://www.erstebank.rs/sr/Pravna-lica/proizvodi/krediti-iz-internacionalnih-linija/kreditna-linija-razvojne-banke-saveta-evrope

 1. Primeri dobre prakse - Reciklaža

Erste Bank A.D. Novi Sad finansirala je projekat kompanije za zbrinjavanje industrijskog i komunalnog otpada i transformaciju istog u bezopasan materijal sa upotrebnom vrednošću, u iznosu od 2.300.000,00 EUR.

 • Kompanija preuzima industrijski i komunalni otpad koji se nalazi u čvrstom, tečnom, ili muljevitom stanju. Otpad se bezbedno prevozi od kupaca do klijentove fabrike za preradu otpada.
 • Investicioni plan je da se presele u sopstveni objekat u Barajevu, koji je kupljen 2016, uz podršku Erste banke u vidu dugoročnog kredita na 7 godina.
 • U procesu prerade se vrši dodavanje aditiva otpadu u predmešaču – homogenizacija otpadne smeše, a zatim se u reaktoru odvija fizičko – hemijski - termički proces Transformacija otpada koji sadrži teške metale, organske komponente ili druge opasne karakteristike u potpuno bezopasan neutralan materijal – NEUTRAL. NEUTRAL se odnosio na deponiju do 2015 od kada ima mogućnost korišćenja i u proizvodnji cementm. Dalja komercijalizacija dobijenog proizvoda NEUTRAL je u planu u građevinarstvu, energetici, izgradnji puteva, procesnoj industriji i sl.

erste bank logo

Privredna-komora-Srbije
nemacka-saradnja-giz

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.

undp-srbija
undp-serbia

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.