Punjači za elektronske uređaje će biti jedinstveni

Punjači za elektronske uređaje će biti jedinstveni

EU radi na nacrtu zakona kojim se predlaže zajednički standardni port za sve pametne telefone, tablete, digitalne kamere, slušalice, prenosne zvučnike i konzole za video igre.

Predlog ima za cilј da osigura da više nije potrebno kupovati novi punjač svaki put kada kupite novi mobilni telefon ili sličan predmet i da se svi uređaji mogu puniti istim punjačem.

Predlog će pobolјšati komfor potrošača usklađivanjem interfejsa za punjenje i tehnologije brzog punjenja. Ovim novim zakonom prodaja punjača će biti razdvojena od prodaje elektronskih uređaja, tako da pri kupovini novog uređaja neće nužno biti uklјučen novi punjač. Takođe, na ovaj način će se smanjiti elektronski otpad zbog mogućnosti korišćenja punjača za više uređaja bez obzira da li menjamo uređaj.

Da bi se pobolјšalo informisanje potrošača, Savet je predlogu dodao aneks sa piktogramom koji pokazuje da li se uređaj za punjenje nudi zajedno sa uređajem, kao i etiketu koja označava specifikacije punjenja.

Današnji mandat odobrili su ambasadori u Komitetu stalnih predstavnika Saveta (Council's Permanent Representatives Committee (Coreper)), što omogućava predsedništvu Saveta da započne pregovore sa Evropskim parlamentom nakon što Evropski parlament usaglasi svoj stav.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/01/26/council-approves-a-common-charger-for-electronic-devices/

Privredna-komora-Srbije
nemacka-saradnja-giz

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.

undp-srbija
undp-serbia

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.