Skip to main content

Процењује се да ће бити потребне милијардe долара за постизање циљева преласка привреде Србије са линеарне на циркуларну економију. „Зелене“ финансије, укључујући „зелене“ обвезнице и „зелене“ зајмове, један су од могућих начина да се то постигне.Hедостатак усклађених дефиниција онога што заиста представља „зелено“ прети успоравању њеног раста и стварању простора за још већу злоупотребу „зеленог“ (тзв. greenwashing). Zbog toga je Међународна организација за стандардизацију објавила je серију стандарда за „зелено“ финансирање програма, пројеката и подухвата са циљем ефикасне борбе против климатских промена. Нова серија стандарда ISO 14030 – Вредновање перформанси у вези са животном средином – инструменти за „зелено“ задуживање, долази као помоћ и подршка остваривању амбициозних циљева у борби против климатских промена.

Наши Оснивачи