Skip to main content

ОЕБС има свеобухватан приступ безбедности који обухвата политичко-војне, економске и еколошке и људске аспекте. Стога се бави широким спектром питања везаних за безбедност, укључујући контролу наоружања, мере за изградњу поверења и безбедности, људска права, националне мањине, демократизацију, полицијске стратегије, борбу против тероризма и економске и еколошке активности. Свих 57 држава чланица ужива једнак статус, а одлуке се доносе консензусом на политички, али не и правно обавезујућој основи.

Наши Оснивачи