Skip to main content

Програми USAID-а представљају подршку Србији у њеним настојањима да буде демократска, просперитетна и земља која је у потпуности интегрисана у евро-атлантске институције. USAID помаже Србији да спроведе реформе како би земља завршила своју економску и демократску транзицију у Европску унију и друге међународне институције.

Примарне области фокуса нашег рада су економски развој и демократија и управљање. USAID помаже Србији да ојача своје институције као и да, подршком независним надзорним агенцијама и цивилном друштву, ради на томе да Влада буде отворенија и одговорнија за свој рад према грађанима. Наше иницијативе охрабрују учешће младих политичара, мањина и жена и Скупштини. Осим тога, USAID ради на унапређењу транспарентности и ефикасности судова.

USAID ради са одабраним партнерима из Владе, невладиним организацијама, међународним донаторима и другим америчким агенцијама на подстицању реформи које ће допринети економском развоју. USAID јача капацитете општина како би стимулисале локални економски развој. Такође ради на унапређењу конкурентности приватног сектора, посебно у економски осиромашеним деловима земље.

Наши Оснивачи