Skip to main content

Циркуларна економија је нови системски приступ економском развоју тржишта.

Модел циркуларне економије у својој основи је регенеративни приступ производњи тако да се производи којима се завршава животни век или враћају поново, кроз модуларни дизајн, у процесе производње или имају могућност разградње, тако да не нарушавају животну средину.

У процесима производње користе се материјали који су већ у употреби (рециклати). Технолошки процеси производње базирају се на чистим технологијама и на начин да се производи након употребе уместо на отпаду нађу поново у производним процесима. Процес производње по моделу циркуларне економије је заокружен у целину, такозвану производњу без отпада. Концепт циркуларне економије базиран је на кооперацији и међусобној сарадњи привредног сектора који повезивањем остварују смањене оперативне трошкове и постижу боље пословне резултате.

Кроз своје различите пословне моделе циркуларна економија остварује уштеде и не деградира животну средину. Концепт Циркуларне Економије није само рециклажа производа, она је сложени одрживи систем производње који холистичким приступом смањује настајање отпада, производњу CO2, енергију и воду.

Модел Циркуларне Економије је одрживи начин пословања прихваћен у новим глобалним пословним политикама као одговор на борбу са климатским променама и смањењем CO2.

ЦЕ Принципи

Циркуларна економија је базирана на три кључна принципа:

  1. Производња са превенцијом настанка отпада и без загађења - Циркуларна економија тежи смањењу отпада и загађења кроз коришћење чистих технолошких процеса и материјала, као и кроз циркуларни дизајн. Ово укључује употребу модуларних дизајна који олакшавају поправке и рециклирање, чиме се продужава животни век производа.
  2. Продужени животни век производа - Циркуларна економија промовише продужење животног века производа кроз различите моделе, као што су дуже гаранцијске периоде, пружање услуга поправки и доступност резервних делова. Овај принцип подстиче промену традиционалних пословних модела који се фокусирају на једнократну потрошњу и одлагање производа.
  3. Смањен негативан утицај на животну средину и регенерација ресурса - Циркуларна економија се ослања на употребу обновљивих извора енергије и сировина које су већ у оптицају. Уместо екстракције нових природних ресурса, циљ је користити ресурсе који се већ налазе у употреби како би се смањио негативни утицај на животну средину. Овај принцип такође подстиче регенерацију ресурса кроз процесе рециклирања и поновне употребе.

ЦЕ Пословни Модели

Пословни модели

Наши Оснивачи