Skip to main content

Наша платформа поштује вашу приватност и посвећен је заштити података о личности које нам доставите. Желели бисмо да Вас упознамо са следећим принципима којима је уређена наша политика приватности.

Загарантована је заштита података о личности. Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности врше се у складу са Законом о заштити података о личности (“Службени гласник РС”, бр. 87/2018). Подаци о личности се неће користити изван сврхе за коју су прикупљени, осим за потребе вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом. Предузете су све потребне мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, а које су потребне да би се подаци заштитили од губитка, уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе. Прихватањем ове изјаве о приватности дајете сагласност у складу са Законом о заштити података о личности да се Ваши подаци користе.

Прикупљене информације не дају се на увид, нити се размењују, с другим организацијама које су изван система припреме и уређивања наше платформе, осим у случајевима предвиђеним законом. Подаци се неће користити у сврхе које нису у складу са законом.

Лице има право да пристанак на обраду података о личности опозове у складу са Законом о заштити података о личности , чиме може изгубити могућност коришћења неких информација.

Наши Оснивачи