Skip to main content
Матични број
106800306
Сектор
Грађевинарство
Шифра делатности
9499
Адреса компаније
Булевар Михајла Пупина 165г, Београд, Србија
Одговорна особа за рарадњу са CE HUB-ом
Наташа Кубуровић, дипл. инж. техн.
Позиција
Члан СрбГБЦ
Назив привредног субјекта
Савет зелене градње Србије (СрбГБЦ)
Имејл адреса
Чланство у другим организацијама
WorlGBC (Светски савет зелене градње)

Мисија наше чланске непрофитне организације (NGO/OCD) јесте да подстакнемо и водимо трансформацију српског грађевинсрства и целокупне изграђене средине ка одрживости и пракси зелене градње делујући кроз сопствене активности, као и сарадње.

Наши Оснивачи