Skip to main content

Зелена економија је стратешки важна за европске интеграције Србије и раст њене економске моћи, јер отвара шансу за нова радна места, одрживу производњу, одрживе градове и нови квалитет живота грађана.

Промоција зелене економије је од кључног значаја за ширење идеје екологије и свих сегмената заштите животне средине, који постају императив савременог и цивилизованог живота и пословања. То све доводи до јачање лобија који се залаже за већа улагања у енергетски ефикасне и еколошки одговорне нове технологије.

Да би се тај посао што успешније урадио, мора га пратити добра подршка јавности и цивилног сектора, као и представника државе и Европске уније, па зато ова платформа представља својеврстан водич који на једном месту окупља компаније које се баве различитим сегментима зелене економије и јавности представља њихове пројекте.

Сигурни смо да је изузетно корисно и значајно како за вашу компанију, тако и за целокупну јавност, да узмете учешће у нашем раду, која ће бити бесплатна свим релевантним доносиоцима одлука, од државних институција, стручних тела, преко међународних организација и финансијера, до компанија које се баве или намеравају да се укључе у пројекте зелене економије.

Име и Презиме Име Организације Индустрија Држава
Јасмин Османовић Еко Живот д.о.о. Тузла Управљање амбалажом и амбалажним отпадом Босна и Херцеговина
Љиљана Матковић Еко Тим Лозница Санитарна и еколошка заштита и заштита ускладиштених пољопривредних производа Србија
Љиљана Станојевић Удружење за економско оснаживање жена Ваљево Производња еколошких сувенира Србија
Александра Кандић Репол Ваљево Поновна употреба разврстаних материјала Србија
Гордана Копиловић АПА Декор Цигла Апатин Сечење старе швапске цигле и црепа на листеле за декоративну градњу Србија
Маја Модријан Дестилатор Прави балеринеке од отпадног тексаса Словенија
Маја Ријавец Сметумет Рециклирање отпадних материјала Словенија
Марија Игњатовић Новитас Консулт Шабац Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом Србија
Марија Пантелић Босис Ваљево Производња штампане и каширане амбалаже и блистер картона Србија
Марија Стојимировић Луна Пожаревац Производња одеће, модна конфекција Србија
Марина Никчевић Маја Промет Београд Производња и промет пчелињих и других производа Србија
Миленца Срећковић Сет Шабац Инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградња Србија
Невенка Костадинов Ибер д.о.о. Босилеград Производња млинско пекарских производа Србија
Невенка Костадинов Инак Босилеград Гајење шума, резање грађе, производња намештаја Србија
Нина Савић Југошик Од половног намештаја прави нови Словенија
Ружица Ђуђевић Интермеханика Смедерево Поправка и одржавање друге транспортне опреме Србија
Селимовић Лејла Wood Surgery Репарација, рестаурација и редизајн старог намештаја Босна и Херцеговина
Слободанка С. Терзић Станојевић д.о.о. Ваљево Производња везних елемената и вијчаних машинских производа Србија

Наши Оснивачи