Skip to main content

Србија игра кључну улогу у политичкој стабилности у југоисточној Европи и представља једну од најзначајнијих партнерских држава за немачку развојну сарадњу у региону. Циљ немачке подршке од самог почетка био је приближавање Србије Европској унији, јачање ефикасности привреде, а тиме и побољшање животног стандарда грађана. Стога је мото наше сарадње „Иницијатива за одрживи раст и запошљавање“. Све активности имају за циљ јачање мира и стабилности, као и просперитет региона западног Балкана.

Немачка савезна влада је од демократских промена 2000. године издвојила преко 2 милијарде евра за Србију. Тиме је Немачка постала најважнији билатерални донатор Србије. Поред тога, Србија има користи од низа регионалних пројеката које такође финансира Немачка.

Средства из којих се финансира сарадња са Србијом превасходно потичу из буџета немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (BMZ). Економска сарадња између Немачке и Србије се по налогу BMZ-а најчешће реализује преко две организације: развојна банка KFW задужена је за спровођење инвестиционих пројеката, док је Немачка организација за међународну сарадњу (GIZ) надлежна за спровођење консултантских пројеката. Такође, многе невладине организације користе средства BMZ-а за реализацију пројеката у Србији. 

Наши Оснивачи