Skip to main content

С циљем унапређења области зелене економије и преласка са линеарне на циркуларну економију ПКС и Центар за циркуларну економију сарађује са многим међународним институцијама. Са чијим радом се можете упознати на нашој платформи.

Наши Оснивачи