Skip to main content

Србија се придружила глобалним напорима да се суочи са претњом климатских промена кроз учешће у глобалним и регионалним иницијативама у циљу преласка на зелену економију. Оквирни документ за издавање зелене обвезнице подржаће ову амбициозну посвећеност и прикупити део неопходних средстава са међународних тржишта капитала.

Издавањем зелених обвезница, Србија такође намерава да повећа свест о значају одрживог финансирања и да га промовише на међународном и локалном нивоу, у оквиру сектора финансија и тржишта капитала у Србији. 

Наши Оснивачи