Skip to main content

Србија је једна од првих земаља у региону која је усвојила такозвани иновациони императив – идеју да успешно учествовање у светској привреди заснованој на знању подразумева способност прилагођавања и унапређивања технолошких и истраживачких капацитета заснованих на сарадњи јавног и приватног сектора.

Активан од 2011. године, Фонд за иновациону делатност је пионир у институционалном спровођењу овог императива у дело – првенствено увећањем капацитета стартапа и расположивих ресурса за њихов раст. Фонд је, тако, и део шире државне иновационе стратегије.

Визија Фондa је да, као кључни државни актер у развоју иновационог система Србије, допринесе привредном развоју земље подржавајући стварање иновација, јачање везе између науке и привреде, оснивање нових и оснаживање постојећих предузећа са иновативним потенцијалом, кроз различите финансијске инструменте.

Мисија Фондa је да подржава развој иновација кроз одговарајуће инструменте финансијске, техничке и саветовадне подршке, у циљу оснаживања иновативних предузећа и јачања везе између истраживања и развоја са једне и пословог сектора са друге стране, поштујући највише етичке, финансијске и пословне стандарде и праксе.

Фонд има за циљ да унапређује везе између науке, технологије и привреде и доприноси подстицању развоја иновативног предузетништва и то тако што:

  • подржава иновативно предузетништво, посебно у раној фази развоја;
  • повезује научно-истраживачке организације и приватна предузећа ради развоја и комерцијализације иновација;
  • новим производима, технологијама и услугама омогућава излазак на тржиште;
  • утемељује дугорочну институционалну подршку државе иновативном предузетништву у сарадњи са међународним финансијским институцијама, организацијама, донаторима и приватним сектором.

Подршка Европске уније Фонду, од почетка његовог оперативног рада 2011. године, даје пресудан подстицај финансирању иновација у Србији и јачању веза између истраживачког и приватног сектора.

Фонд за иновациону делатност је успоставио независну управљачку структуру са развијеним системом међународне ревизије пројеката и угледном Екпертском комисијом коју чине међународни стручњаци и стручњаци из дијаспоре са дугогодишњим искуством у вођењу технолошких компанија, научним истраживањима, комерцијализацији и инвестирању у иновације.

Наши Оснивачи