Skip to main content

Привредна комора Србије, процењује да Србија годишње губи преко 50 милиона еура зато што не враћа секундарне сировине и материјале на поновну употребу и производњу. Највише се губи на неконтролисаном искоришћењу природних ресурса док се на пример грађевински отпад 95% депонује. Отварањем базе отпада, нуспроизвода и престанак статуса отпада стичу се услови да се сви токови отпада уведу у легални токове, да се у зеленој индустрији отвори  до 2025 године нових 50 000 радних места и да Србија постаје центар рециклажне индустрије региона Западног Балкана. Ово је први корак ка остварењу берзе материјала и тотално је на добровољној основи без додатних трошкова.

У том циљу је и следећи формулар који можете попунити да би регистровали свој отпад. Након што наши администратори приме и провере резултате овог формулара, Ваш отпад ће бити доступан на овој платформи.

Хвала!

Само један фајл.
128 МБ лимит.
Дозвољени типови: pdf.
Само један фајл.
128 МБ лимит.
Дозвољени типови: pdf.
Само један фајл.
128 МБ лимит.
Дозвољени типови: pdf.
T
Кратак произвољан опис материјала својим речима
Слика
Неограничен број фајлова може бити приложен у ово поље.
128 МБ лимит.
Дозвољени типови: png jpg jpeg.
Локација Материјала

Основни HTML

  • Allowed HTML tags: <br> <p> <h1> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <cite> <dl> <dt> <dd> <a hreflang href> <blockquote cite> <ul type> <ol start type> <strong> <em> <code> <li>
  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • Only images hosted on this site may be used in <img> tags.

Ограничени ХТМЛ

  • Allowed HTML tags: <br> <p> <h1> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <cite> <dl> <dt> <dd> <a hreflang href> <blockquote cite> <ul type> <ol type start> <strong> <em> <code> <li>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Only images hosted on this site may be used in <img> tags.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Revision information
Briefly describe the changes you have made.

Наши Оснивачи