Skip to main content
Матични број
07335393
Сектор
Јавни сервиси
Шифра делатности
3530
Адреса компаније
Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац, Србија
Назив привредног субјекта
ЈКП ”Топлана-Шабац”
Имејл адреса
Број телефона
+381 15 342 976

У оквиру ЈКП ”Топлана-Шабац” Шабац постоје четири топлотна извора инсталисане снаге 67,96 MW: котларница Тркалиште – 42,0 MW, котларница Бенска Бара – 24,6 MW, котларница ОШ Стојана Новаковића на Летњиковцу – 1 MW и котларница ОШ Мајур – 0,36 MW.

Изграђено је више од 22 километра вреловодне и топловодне диструбутивне мреже мреже и управља се са 380 топлотних предајних станица. ЈКП ”Топлана-Шабац” Шабац тренутно греје преко 7.800 стамбених објеката и 550 објеката пословног простора укупне површине веће од 483.000 квадратних метара.

До сада је на територији града израђено преко 200 километара дистрибутивне гасоводне мреже која снабдева око 3500 купаца природног гаса.

Наши Оснивачи