Skip to main content
Матични број
28193319
Сектор
Друго
Шифра делатности
9499
Адреса компаније
Краљице Наталије 38, 11000 Београд, Србија
Назив привредног субјекта
Удружење "3Е"
Имејл адреса
Број телефона
+381 (0) 63 205 493

Удружење "3е" настало је са идејом очувања три стуба одрживог развоја: одрживи развој економије, привреде и технологије, одрживи развој друштва на бази социјалне равнотеже и заштиту животне средине уз рационално располагање природним ресурсима.

“3е” игра значајну улогу у попуњавању празнина спровођењем истраживања за олакшавање развоја политике, изградњу институционалних капацитета и омогућавање дијалога са друштвом како би  се регион развијао на еколошки одрживији начин .

Наши Оснивачи