Skip to main content
Име и Презиме
Јасмин Османовић
Индустрија
Управљање амбалажом и амбалажним отпадом
Имејл
Држава
Босна и Херцеговина
Телефон
+387 35 368 800

Наши Оснивачи