Skip to main content
Матични број
112309128
Сектор
Б2Б сервиси
Шифра делатности
7022
Адреса компаније
Вардарска 10/6, Ниш, Србија
Одговорна особа за рарадњу са CE HUB-ом
Андрија Поповић
Позиција
Власник
Назив привредног субјекта
VAMA Consulting Group
Имејл адреса
Чланство у другим организацијама
Circular Economy Alliance

VAMA Consulting Group покрећу снови и визије боље будућности, а бољу будућност можемо изградити само заједно.

VAMA Consulting Group сарађује са амбициозним предузетницима, малим и средњим предузећима како бисмо заједно њихове визије и идеје бољег света претворили у реалност. Ми кроз увиде и услуге највишег квалитета изграђујемо поверење и самопоуздање код лидера, визионара и професионалаца како би своје креације уобличили у пословно ремек дело.

Верујемо да је боља будућност она у којој је привредни раст одржив и инклузиван. Континуирано радимо на унапређењу квалитета свих наших услуга, улажемо у наше људе и иновирамо како бисмо концепте одрживости и циркуларности учинили суштинским делом нашег и пословања наших клијената. Поносни смо што сарађујемо са свима, почев од наших клијената до свих заинтересованих страна и стејкохолдера, како бисмо наше знање, вештине и искуство унапредили и искористили за испуњење наше сврхе и створили позитивне промене.

У консултантској пракси VAMA Consulting Group развија планове и решења имајући у виду 7Р циклус који је у основи концепта циркуларне економије.

Наши Оснивачи