Skip to main content
Матични број
17597035
Сектор
Електроника
Шифра делатности
4690
Адреса компаније
Дели Радивоја 9, 11000 Београд
Назив привредног субјекта
DVS
Имејл адреса
Број телефона
+381 11 344 87 63

DVS – Division Visual Solutions је компанија специјализована за пројектовање и имплементацију професионалних визуелних решења, применом најновијих технолошких достигнућа у аудио и видео индустрији.

Као званични дистрибутери водећих светских брендова, у блиској сарадњи са нашим партнерима, произвођачима АВ и ИЦТ опреме, лидерима на светском тржишту, као и са пројектантима, архитектама и инжењерима, заједнички дизајнирамо и испоручујемо специфична решења од идеје до коначног пуштања у рад.

Наши Оснивачи