Skip to main content
Матични број
21592188
Сектор
Друго
Шифра делатности
7022
Адреса компаније
Народних хероја 55, 11070 Нови Београд, Србија
Назив привредног субјекта
CirEkon
Имејл адреса

CirEkon је катализатор имплементације циркуларне економије, иновативног бизниса и одговорног маркетинга са фокусом на одрживо пословање. Уз заједнички рад, креирамо иновативне пословне системе, отпорне на најновије захтеве циркуларног тржишта.

Наш заједнички циљ је да помогнемо предузећима у Србији да унапреде пословање, ускладе своје производе са еколошким стандардима и обезбеде дугорочан и одржив развој за своју компанију:

  • Едукацијом до модерних и иновативних системских решења у привреди
  • Имплементацијом циркуларних модела до одговорне профитабилне привредне транзиције
  • Елиминација отпада кроз регенеративан и циркуларан приступ пословању

Наши Оснивачи