Skip to main content
Матични број
21288829
Сектор
Енергетика
Шифра делатности
3511
Адреса компаније
Мике Витомировића 22, Богатић
Назив привредног субјекта
Биоенерго Партнер МД
Имејл адреса
Број телефона
+381 65 24 12 412

Привредно друштво за производњу електричне енергије БИОЕНЕРГО ПАРТНЕР МД ДОО Богатић основано је 16.05.2017.године. На основу инвестиционог пројекта извршено је улагање у изградњу постројења за производњу биогаса.

Биогасно постројење инсталисане снаге 999 кW која се налази на површини 1ха 20а у селу Јарак, општина Сремска Митровица.

Биогасни систем се састоји од анаеробног ферментатора (дигестора), који органске материје претварају у биогас и биогасних система који биогас претварају у електричну и топлотну енергију.

Процес производње биогаса је сложен и састоји се из неколико корака.

Биолошки отпад се складишти у тренч силосима, а силажа у бетонским резервоарима. Након манипулације се транспортују у дигестатор. У ферментору или анаеробном дигестатору се одвијају хемијски и биолошки процеси. Они у последњој фази имају метаногенезу или издвајање биогаса. За његову производњу су задужене анаеробне бактерије. Оне морају имати идеалне услове. Унутар дигестатора је потебно обезбедити константну температуру и континурано мешање. Супстрат се у ферментору задржава 30 до 60 дана.

После тога се транспортује у отворене лагуне.Пре самог чина истакања супстрат пролази кроз сепаратор који раздваја чврсту и течну фракцију. Као такав није погодан за директно коришћење, неопходан је третман издвајања сумпора, воде и осталих течних супстанци. Након тог процеса биогас је спреман за коришћење.

Наши Оснивачи