Skip to main content
Наслов Документа Тема Датум Документ
Циркуларна економија у пољопривредни (пив, вино, ракија) Преузми
Мапа пута за управљање бетонским отпадом Преузми
Модели постројења за прераду отпадних вода Преузми
Развој индустријске симбиозе модел Пирот Преузми
Бодич за безбедно управљање хемијскалијама у концепту циркуларне економије Стандарди у циркуларној економији Преузми
ГИЗ водич за нефинансијско извештавање Стандарди у циркуларној економији Преузми
Извештај о финансирању одрживог развоја 2023 Преузми
Финални извештај - Пројекат: Поновна употреба материјала у моделу циркуларне економије, гума и стакло као ресурсни материјал Токови материјала Преузми
Boosting circular economy in Serbia - Nordic experiences Циркуларни Балкан Преузми
Swidish circular econоmy Стандарди у циркуларној економији Преузми
Scaling-Up Green Finance for the Private Sector in Serbia in the Post-Pandemic World Циркуларни Балкан Преузми
Повећавање удела зеленог финансирања у приватном сектору у Србији у периоду после пандемије Циркуларни Балкан Преузми
Pathway to a Healthy Planet for All Стандарди у циркуларној економији Преузми
CE MAPING Nordic Стандарди у циркуларној економији Преузми
Циркуларна економија шанса за Србију Стандарди у циркуларној економији Преузми
ГАП Анализа - Могућности ѕа економско јачање применом одрживих пословних модела након пандемије COVID-19 у Републици Србији Стандарди у циркуларној економији Преузми
Мапа пута за циркуларну економију у Србији Стандарди у циркуларној економији Преузми
ROADMAP for circular economy in Serbia Стандарди у циркуларној економији Преузми

Наши Оснивачи