Skip to main content

Нордијска пословна алијанса (Nordic Business Alliance) је непрофитна пословна асоцијација основана 2009. године са визијом да буде продуктивна и релевантна платформа за покретање позитивних промена у пословном окружењу у Србији и друштву у целини.

Њен циљ је да промовишу јединствене нордијске вредности и пословну праксу, фокусирајући се на иновације, одрживост, транспарентност, животну средину, друштвену одговорност и једнакост.

Циљ је такође да промовишу и ојачају мрежу и сарадњу између нордијских компанија у Србији, као и да подстакну домаће компаније да прихвате нордијске пословне моделе и прошире своје пословање на нордијска тржишта.

Уз снажну подршку четири нордијске амбасаде у Србији – Данске, Финске, Норвешке и Шведске – организација је утицајна мрежа лидера који обликују будућност земље, у интеракцији са кључним државним актерима и међународним невладиним организацијама на ширем спектру иницијатива.

Наши Оснивачи