Skip to main content

ProCredit банка је развојно оријентисана комерцијална банка која пружа комплетну услугу највишег квалитета, малим и средњим предузећима и становништву који планирају да штеде и окренути су електронским каналима у раду са банком. У нашем пословању, придржавамо се основних принципа: негујемо транспарентну  комуникацију са клијентима, не промовишемо потрошачко кредитирање, настојимо да сведемо на минимум наш утицај на животну средину и пружамо услуге засноване како на разумевању ситуације сваког клијента понаособ, тако и на темељној финансијској анализи.

Део мисије ProCredit Групе је да дефинише и постави стандарде у финансијском сектору у коме послујемо.

Желимо да направимо разлику и то не само у сегменту тржишта који покривамо и квалитету финансијских услуга које пружамо, већ и у погледу пословне етике и еколошких питања која су потпуно интегрисана у наш пословни модел.

Наше корпоративне вредности имају кључну улогу у свему томе. Из тог разлога, успоставили смо пет основних принципа на којима се заснива пословање свих ProCredit институција.

Наши Оснивачи