Skip to main content

Привредна комора Србије (ПКС) припремила је и објавила Декларацију о зеленој трансформацији српске привреде, чији је циљ да подстакне и подржи компаније у процесу преласка на циркуларни модел пословања, уз очување конкурентности и ефикасности.

Наше фирме морају да прилагоде моделе пословања, јер ће то захтевати њихови партнери у ЕУ, било да су извозници или су укључени у добављачке ланце ино партнера. Са друге стране, банке ће променити своје методологије анализе ризика због ЕСГ стандарда, ЕУ таксономије и другачијих пословних модела компанија, као и због измењене регулативе. Притисак на компаније да пословање прилагоде Зеленој агенди, долазиће и од стране купаца и потрошача који такође убрзано мењају свест.

Привреда има још неколико година за прилагођавање, али тај процес мора почети одмах.

Нудимо компанијама динамичан процес трансфера знања и пракси. Залажемо се за креирање регулаторног оквира како би се убрзала трансформација и приступ фондовима за финансирање напредних технолошких решења која су потребна нашој индустрији. Важно је да зелена трансформација постане прва тема у научним и стручним круговима, у универзитетској јавности, јер су промене ка нискоугљеничној и циркуларној економији комплексан и захтеван процес.

Наши Оснивачи