Skip to main content
Име Документа Датум Публикације Документ
Закон о управљању отпадом Преузми
Каталог отпада Преузми
Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање Преузми
Програм управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 - 2031. године Преузми
Локални план управљања отпадом града Београда 2021-2030. Преузми

Наши Оснивачи