Skip to main content
Матични број
17264869
Сектор
Хемијска индустрија
Шифра делатности
4690
Адреса компаније
Паруновачка 18В, 37000 Крушевац, Србија
Назив привредног субјекта
Trayal
Имејл адреса
Број телефона
+381 37 422 328

Наши Оснивачи