Skip to main content
Матични број
20431245
Сектор
Паковање
Шифра делатности
2221
Адреса компаније
Индустријска зона бб, Бачки Петровац, Србија
Назив привредног субјекта
Стејпак
Имејл адреса
Број телефона
+381 21 780 262

Предузеће СтејПак се бави прерадом полимера: полиетилена ЛДПЕ, полипропилен кополимера, полиетилен терафталат-а ПЕТ-а. Такође се бави и сакупљањем, транспортом (сопственим возилима), складиштењем (у властитим просторима) и третманом отпада/шкарта материјала полиамида (најлона).

Наши Оснивачи