Skip to main content
Матични број
20771437
Сектор
Рециклажа
Шифра делатности
4690
Адреса компаније
Нова Друга 6, 21201 Руменка
Назив привредног субјекта
Eso Tron
Имејл адреса
Број телефона
+381 21 621 66 27

Компанија “Eso Tron” је основана 2011-те године у Новом Саду, где се налази и централно складиште за пријем и отпремање сировина. Основна делатност компаније Eso Tron је сакупљање отпадног јестивог уља и сакупљање односно прерада неопасних органских отпада, поред наведеног бавимо се и откупом биљних уља и нуспроизвода насталих из производње уља.

Компанија “Eso Tron” је, преко својих сарадника на терену, присутна на подручју целе Србије, а уз сарадњу са  партнерском компанијом “EkoTron” поуздан смо партнер на подручју Словеније, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Италије, Аустрије, Пољске.

Визија компаније “Eso Tron” је бити поуздан дугорочни партнер на подручју сакупљања и збрињавања неопасних органских отпада на тржишту западног Балкана, поштујући највише стандарде у руковању истих, што доказује цертификат ISCC EU који је компанија добила 2013. године и успешно обновила сваке наредне године.        

Менаџмент компаније, у складу са професионалним односом и преданим радом који је заступљен у пословању, одређује јасну визију и високе циљеве у будућности. Ови циљеви су постављање највиших стандарда кроз нове производе и услуге, посвећеност купцима, заштита животне средине, постојање поузданих партнера и креирање вредности како за све запослане у предузећу тако и за комитенте предузећа. Жеља менаџмента је освајање статуса најпожељнијег партнера у вршењу делатности којима се компанија бави уз   оријентисаност ка развоју на бази примене врхунске технологије као и увођењу савремених метода контроле производног процеса.

Компанија “Eso Tron” је навећа компанија које се бави сакупљањем отпадних јестивих уља у Србији а уз то је и једина компанија у широј околини која је регистрована за делатност производње организационог скупљања органског отпада и прераде истог. “Eso Tron” је прва компанија у Србији која је исходовала дозволу за млевење органског отпада и хигијенизацију истог.

Заштита животне средине је смер свих претходно наведених активности и достигнућа компаније. Животна средина је оно што делимо са Вама и заиста настојимо да истрајемо у унпређивању исте како би учинили да сви живимо у здравијем окружењу а нашим будућим генерацијама омогућили да доживе животну средину као решење а не проблем. Уз заједничку сарадњу успех за здравију средину је загарантован!

Наши Оснивачи