Skip to main content

Привредна комора Србије је покренула дигиталну платформу за циркуларну економију, која је намењена привреди, и посредно ће користити представницима државне управе и локалне самоуправе и стручној јавности. Путем својих функција CE HUB учионице допринеће подизању капацитета привреде на путу промена према зеленим инвестицијама, зеленом опоравку од COVID-19 кризе и повећању конкурентности на европском тржишту применом нових циркуларних начина пословања.

ЦЕ Платформа је намењена непосредној комуникацији између компанија, као и за представљање примера добре праксе и нових идеја, преко које ће се формирати различити кластери и остварити нови пословни контакти.

Ово за привреду Србије значи да, уколико се привреда усмери на зелене инвестиције и чисте технологије кроз иновативне моделе пословања, може кроз европске фондове али и државне субвенције и повољне кредите на бржи, лакши и приступачнији начин да усвоји нове глобалне пословне трендове који иду у смеру одрживог пословања и очувању природних ресурса.

Европски Зелени договор је донео јасне смернице и амбициозни циљ да до 2050. године Европа, укључујући Балкански регион, буде угљенично неутралан континент. У сврху испуњења овог амбициозног циља, ЕУ је припремила пакете финансијске помоћи за прелазак на чисте технологије и одрживо пословање за привредне субјекте као носиоце транзиције ка циркуларној економији. У Пакету финансијске помоћи за Балкански регион одвојено је 9 милијарди еура кроз ИПА III фонд за период од 2021-2027. године.

Мисија CE HUB-а је да убрзамо транзицију на циркуларну економију и помогнемо компанијама да унапреде своје пословне активности у контексту Балканске Зелене агенде.

Циљ CE HUB-а је да преко компанија предводница циркуларне економије које чине Алијансу за национални Зелени договор привреди помогне да унапреди технолошке процесе у складу са чистим савременим технологијама, пронађу нове пословне могућности, партнере и освоје нова тржишта.

Наши Оснивачи