Skip to main content
Матични број
21559148
Сектор
Био-технолошка и иновативна индустрија
Шифра делатности
7219
Адреса компаније
Александра Медведева 2a, 18104 Ниш, Црвени Крст, Србија
Назив привредног субјекта
Научно технолошки парк Ниш
Имејл адреса
Број телефона
+381 18 4155 777

Научно-технолошки парк Ниш је организација која у блиској сарадњи са Универзитетом и академском заједницом обезбеђује инфраструктуру и услуге за помоћ иновативним предузећима у остваривању пословних успеха на тржишту, посебно у области високих технологија.

Као регионални центар за убрзани развој иновативног научно технолошког предузетништва, интернационалну промоцију пројеката и компанија, пружа основу за реинжењеринг привреде региона и јачање њене глобалне конкурентности.

Инспирисан технолошком традицијом, Научно технолошки парк, у синергији са домаћим и међународним актерима, креира динамични и иновациони стартап екосистем који свој развој базира на економији заснованој на знању и иновацијама и позиционира Ниш и регион као глобални извор напредних технологија.

Наши Оснивачи