Skip to main content
Матични број
108497367
Сектор
Текстил, одећа и кожа
Шифра делатности
9601
Адреса компаније
Михаила Пупина 2, Шимановци, Србија
Одговорна особа за рарадњу са CE HUB-ом
Марина Гутић
Позиција
Sales Assistant/QHSE Coordinator
Назив привредног субјекта
Линдстром д.о.о. Шимановци
Имејл адреса

Компанија са преко 170 година искуства, спада у ред водећих европских компанија у области текстилне индустрије. Тренутно пружамо две услуге.

Прва услуга је услуга рентирања и одржавања стаза и отирача која обухвата израду стазе, доставу, одржавање и замену стазе у договореној фреквенцији. У понуди имамо стандардне стазе које су у тамносивој и браон боји, димензија 85x75, 85x150, 115x200 и 150x300цм, и дизајн стазе које могу бити разних димензија, облика, боја, са логоом, натписом и др.

Друга услуга је услуга рентирања и одржавања радних униформи, која обухвата израду униформе по мерама сваког од запослених, прање и одржавање, доставу у договореној фреквенцији и враћање прљаве униформе на поновно прање.

Обе услуге се врше уз максимално поштовање свих законских норми везано за заштиту животне средине и очување тла, воде и ваздуха.

Наши Оснивачи