Skip to main content
30. јун 2020.
Језик Оригиналног Садржаја
српски (екс. ЈУ)
Пројекат разрађен у партнерству
Не
Статус Пројекта
У току
Назив Компаније или Организације
ЕЛСАТ д.о.о.
ПИБ
101121110
Адреса
Ибарски пут 5, Прислоница, Чачак
Врста Организације или Компаније
Приватно предузеће
Основна Делатност
Производња
Сектор
Дигиталне технологије
Обим
Међународни
Кључно Подручје
Производња
Подаци администратора прилога студије.

Александар Стефановић

Лого
ELSAT LED Logo
LED Екран

Постављане информација на папирни билборд захтева више ресурса: папир, штампарска боја, лепак, возило, гориво, људи за постављање и скидање. Код ЕЛСАТ ЛЕД екрана нема трошења ових ресурса већ се информација, која је у електронском облику, поставља са било које локације, путем интернета.

Заменом информација на Лед екранима не настаје отпад, нема загађења и повећања CO2.

Постављањем једног папирног билборда, за 15 година уништићемо 30 стабала, односно у Србији за овај период би остали без 450ha шуме. Постављањем ЕЛСАТ ЛЕД екрана смањићемо уништење дрвета, који је природни ресурс.

Папирни билборд у једном периоду може представити један производ или произвођача, а ЕЛСАТ ЛЕД екран, у истом периоду, може користити више оглашивача.

Ако дође до ванредне ситације (пандемија, поплава, затварање пута,...), а постоји општи друштвени интерес, на ЕЛСАТ ЛЕД екрану се може, са удаљене локације поставити обавештење или упозорење, што је код папирног билборда немогуће. На овај начин се подстиче друштвено одговорно пословање.

Увођењем новог пословног модела, Производ као услуга, креће се према циркуларној економији. ЕЛСАТ ЛЕД екран је произведен у Србији што омогућава сигуран и брз сервис у гарантном и вангарантном року. Повећањем гараног рока, потписујући уговор о периодичном контролисању и сервисирању са купцем, продужава се животни век ЕЛСАТ ЛЕД екрана. Сервисирање, поправљање и несметано даље коришћење је интерес произвођача, сервисера и корисника. Уведени пословни модел омогућава нижу цену при куповини, која се касније надокнађује поспродајом, преко уговора о периодичном контролисању и сервисирању. Сличан модел се користи у аутомобилској индустрији.

Може се применити друга врста пословног модела, по истеку гарантног рока. Купац се обучи за брзи сервис ЕЛСАТ ЛЕД екрана и обезбеђује му се мини сет резервних делова. После замене неисправног дела, коју врши обучени купац, он га шаље на поправку и исти или други поправљен се враћа купцу, да би га користио за следећи брзи сервис.

Производња је иновативна, по модуларном систему, па је лако радити брзи сервис, растављање и поправку. Цео систем неће ићи на сервис или рециклажу, већ само поједини елементи, а услуга је бржа, лакша и јефтинија. Лед екрани неће завршавати на депонијама и постају еколошки ефикаснији.
Овај модел циркуларне економије ће подстаћи и друге произвођаче, јер га купци траже, мењајући своје навике. 

Циркуларна економија преко модела Производ као услуга, унапређује развој знања и запошљавање стручних и образованих радника, у сарадњи са образовним установама и институтима.

Остварују се социјални утицај, јер се цена производа распоређује на куповну и поспродајну.

Наши Оснивачи