Skip to main content
Матични број
10121110
Сектор
Дигиталне технологије
Шифра делатности
2790
Адреса компаније
Ибарски пут 5, Прислоница, Чачак
Одговорна особа за рарадњу са CE HUB-ом
Александар Стефановић
Позиција
Иѕвршни Директор
Назив привредног субјекта
ELSAT d.o.o.
Имејл адреса
Чланство у другим организацијама
Привредна комора Србије, Пословно удружење "Градац 97" Чачак

ЕЛСАТ д.о.о. је породична компанија основана 1992. године и бави се пројектовањем, инсталацијом и интеграцијом система слабе струје (техничка заштита, заштита од пожара и телекомуникације) и производњом ЛЕД екрана.

Отворена је прва српска фабрика ЛЕД екрана средином 2020. године. Производи ЛЕД екране разних димензија, облика и намена (унутрашњи, спољашњи, рекламни билборди, рекламни панои, према специфичном захтеву купца...). ЛЕД екрани се производе у димензијама и облику према захтеву купца. Систем је централизован тако да са једног места, путем интернета, корисник може да мења садржаје на ЛЕД екранима.

Фабрика се налази у репрезентативном објекату од 1.700м2, где је смештен развој, производња и showroom. Површина плаца на коме се налази објекат је око 1,4ха, што је довољно за проширење производних капацитета у наредним фазама.

Производња је покренута на иницијативу менаџмента ЕЛСАТ-а, а уз помоћ партнера из Кине који су уступили део технологије за производњу ЕЛСАТ ЛЕД екрана. Даљи развој, дорада и финализација комплетног производа се ради у Чачку и на тај начин се постиже производ врхунског квалитета са ценом која је квалитетнија него у Кини.

Наши Оснивачи