Skip to main content
Матични број
108542358
Сектор
Друго
Шифра делатности
-
Адреса компаније
Његошева 56, 11000 Београд
Одговорна особа за рарадњу са CE HUB-ом
Душан Васиљевић
Назив привредног субјекта
Western Balkans Consulting Global d.o.o.
Имејл адреса

WBCG је специјализована консултанстка кућа за промоцију концепта циркуларне економије и обновљивих извора енергије и зелених технологија.

Наши Оснивачи