CIRKULARNA EKONOMIJA

Za održivu privredu i klimatski otpornu Srbiju

CIRKULARNA EKONOMIJA

ZA ODRŽIVU PRIVREDU I KLIMATSKI OTPORNU SRBIJU!

DOBRA PRAKSA AKTUELNOSTI

CIRKULARNA EKONOMIJA

PROMENA JE POČELA!

DOBRA PRAKSA AKTUELNOSTI

DOBRO DOŠLI NA DIGITALNU PLATFORMU ZA CIRKULARNU EKONOMIJU

Image

HUB

CE HUB je virtuelna učionica na temu cirkularne ekonomije u Srbiji

ZELENA ALIJANSA

Namenjena je kompanijama za umrežavanje, povezivanje i kreiranje novih poslovnih saradnji 

DOBRA PRAKSA

Prostor za solidarnost i predstavljanje dobre prakse

AKTUELNOSTI

Aktuelnosti na temu cirkularne ekonomije u Republici Srbiji

Privredna komora Srbije je pokrenula digitalnu platformu za cirkularnu ekonomiju, koja je namenjena privredi, i posredno će koristiti predstavnicima državne uprave i lokalne samouprave i stručnoj javnosti. Putem svojih funkcija CE HUB učionice doprineće podizanju kapaciteta privrede na putu promena prema zelenim investicijama, zelenom oporavku od COVID-19 krize i povećanju konkurentosti na evropskom tržištu primenom novih cirkularnih načina poslovanja.

CE Platforma je namenjena neposrednoj komunikaciji između kompanija, kao i za predstavljanje primera dobre prakse i novih ideja, preko koje će se formirati različiti klasteri i ostvariti novi poslovni kontakti.

Ovo za privredu Srbije znači da, ukoliko se privreda usmeri na zelene investicije i čiste tehnologije kroz inovativne modele poslovanja, može kroz evropske fondove ali i državne subvencije i povoljne kredite na brži, lakši i pristupačniji način da usvoji nove globalne poslovne trendove koji idu u smeru održivog poslovanja i očuvanju prirodnih resursa.

Evopski Zeleni dogovor je doneo jasne smernice i ambiciozni cilj da do 2050. godine Evropa, uključujući Balkanski region, bude ugljenično neutralan kontinent. U svrhu ispunjenja ovog ambicioznog cilja, EU je pripremila pakete finansijske pomoći za prelazak na čiste tehnologije i održivo poslovanje za privredne subjekte kao nosioce tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji. U Paketu finansijske pomoći za Balkanski region odvojeno je 9 milijardi eura kroz IPA III fond za period od 2021-2027. godine.

Misija CE HUB-a je da ubrzamo tranziciju na cirkularnu ekonomiju i pomognemo kompanijama da unaprede svoje poslovne aktivnosti u kontekstu Balkanske Zelene agende.

Cilj CE HUB-a je da preko kompanija predvodnica cirkularne ekonomije koje čine Alijansu za nacionalni Zeleni dogovor privredi pomogne da unapredi tehnološke procese u skladu sa čistim savremenim tehnologijama, pronađu nove poslovne mogućnosti, partnere i osvoje nova tržišta.

e-reciklaza
StejPak
nectar
gfe
bioenergo
Trayal
coca-cola
avista-oil
udruzenje-ze
NTP-Nis
Esotron
Strauss-Coffee
Ball
Doncafe
CirEkon
Elixir-Energy
dvs
Toplana-Sabac
sgbc
Bosis
knjaz-milos
IEEG
umka
PoliPak

Privredna-komora-Srbije
nemacka-saradnja-giz

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.

undp-srbija
undp-serbia

Ova platforma je napravljena uz podršku
Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Informacije i mišljenja objavljena na platformi,
kao i njen sadržaj 
ne predstavljaju nužno gledišta UNDP-a.