Skip to main content
Иновације

Пословни лидери и инвеститори убрзано схватају комерцијалне ризике и могућности одрживости. То значи да много више организација осмишљава програме одрживости, а ови програми постају све амбициознији.

Типично, стратегије су имплицитно осмишљене и структуриране да инспиришу побољшања у одрживости постојећих, линеарних пословних модела, а сада треба прећи на циркуларну економију.

Зато су главни изазови:

  • Створите радикално већу вредност из мање ресурса
  • Смањите и елиминишите деградацију животне средине која је повезана са моделом

У овоме, компаније су поновиле неке од централних изазова са којима се суочава глобална економија и планета у целини:

  • Како можемо добити много више, од много мање?
  • Како можемо избећи да уништимо планету док то радимо? 

Наши Оснивачи