Skip to main content
Праћење и мерење циркуларности компанија

Праћење и мерење циркуларности компанија су од виталног значаја за постизање циљева циркуларне економије. Они омогућавају компанијама да квантитативно и квалитативно процене свој напредак у усвајању циркуларних пракси и идентификују области за побољшање.

Постоје различити стандарди и метрике које се користе за праћење и мерење циркуларности компанија. То може укључивати праћење количине и врсте отпада који се генерише, процену удела рециклираних материјала у производима, мерење енергетске ефикасности и смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште, као и анализу животног циклуса производа.

У Србији, све већи број компанија препознаје значај циркуларне економије и имплементира мере за праћење и мерење циркуларности. Ово може укључивати успостављање интерних система за праћење отпада и рециклаже, ангажовање стручњака за процену животног циклуса производа и спровођење еколошких анализа, као и сарадњу са релевантним институцијама и организацијама како би се обезбедила подршка и препознавање постигнутих резултата.

Кроз континуирано праћење и мерење циркуларности, компаније могу идентификовати свој еколошки отисак, идентификовати потенцијал за унапређење и постепено усвајати све више циркуларних пракси у свом пословању. На тај начин, оне могу допринети одрживом развоју, смањењу отпада и очувању ресурса за будуће генерације.

Наши Оснивачи