Skip to main content
Отпадне воде

Према УН човеку је неопходно минимум 50 литара воде дневно - за пиће, прање, кување и санитарије. Током последњег века потрошња воде у свету је порасла чак за десет пута, што је два пута више од раста броја људи на планети. Тренутно се 70% пијаће воде на планети користи у пољопривреди за наводњавање, а тај процес има тенденцију раста. Ово је и разлог због чега је свака кап воде важна, јер вода је непроцењив ресурс.

Као главни извор загађења остају непречишћене отпадне воде и примећује да неусклађеност са регулативом ЕУ у области квалитета воде и даље представља велики разлог за забринутост у одређеним областима.

Разлог ниског процента воде која се пречисти је мали број постројења, од којих је већина изграђена пре више од 30 година и има застарелу технологију. Процењује се да је потребно најмање 367 система за третман комуналнлих отпадних вода на нивоу јединица локалне самоуправе.

Према ЕУ директиви, сва насеља са више од 2.000 становника треба да имају системе за прераду отпадне воде. Од укупно испуштених 400 милиона кубних метара отпадних вода годишње у Србији, највећи део долази из домаћинстава, следи индустрија, која је, према подацима Завода за статистику, у прошлој години испустила 119 милиона кубика.

Наши Оснивачи