Skip to main content
22. август 2012.
Језик Оригиналног Садржаја
српски (екс. ЈУ)
Пројекат разрађен у партнерству
Не
Датум Завршетка
мар 25,2016
Статус Пројекта
Окончан
Назив Компаније или Организације
Екофунги д.о.о.
ПИБ
107696719
Адреса
Зрењанински пут бб, Београд, Србија
Врста Организације или Компаније
Приватно предузеће
Основна Делатност
Производња
Сектор
Пољопривреда
Обим
Међународни
Кључно Подручје
Производња
Подаци администратора прилога студије.

Иванка Миленковић

Лого
Mushrooms - Печурке

Захваљујући примени биолошких механизама, сложени лигноцелулозни остаци из пољопривреде и шумарства конвертују се у квалитетну, у нашем случају, органски сертификовану намирницу.

Примењена технологија у преради нус-производа сточарства и целулозних остатака биљних производњи, искључиво је базирана на микробиолошким процесима. Један сегмент ових процеса је иновативан и заштићен као know how у власништву Екофунгија. Иновација је заслужна за потпуну елиминацију емисије штетних гасова, иначе енормну у стандардним технологијама, и драстично умањење утрошка енергије. Процес резултира јестивим гљивама.

Секундарни производ овог циклуса (истрошени субстрат и компост) се пласира даље у пољопривредне активности, сточарство, хортикултуру и повртарство, и то као компонента сточне хране или додатак земљишту. Вишкове производа из повртарства Екофунги преузима од корисника субстрата, ради производње финалног производа, односно, када је секундарни производ у питању, (стајњак, целулозни остаци) он долазе натраг у производњу гљива.

Циркуларна производња у случају Екофунгија је пример циркуларне економије, јер сваки сегмент резултира тржишно вредним производом, те обезбеђује и тзв. multiple cashflow, најважнији фактор који разликује циркуларне од рецирклазне производње. Процес у Екофунгију резултира са органски сертификованом палетом производа.

Пример циркуларно иновативног модела који је примењен у Екофунгију је уврштен у curiculum катедре за системски дизајн Политехничког факултета, универзитета у Торонту и Економског факултета Универзитета у Пецују. У овом случају, не ради се о студији већ примењеној технологији.

Наши Оснивачи