Skip to main content
Животни циклус производа

За разлику од нашег погледа на мере енергетске ефикасности, оне су на западу еволуирале од финансијске добити ка отпорности субјеката на поремећаје на тржишту енергије и/или енергената, до увођења еколошких и друштвених стандарда приликом планирања, извођења и самог функционисања неке инвестиције (ЕСГ стандард).  

Увелико су западни привредници едуковани да за потребе тржишта морају решити бројне еколошке проблеме који настају у току производње или крајњим одлагањем производа на отпад, као и могућношћу његове поновне рециклаже Life Cycle Assessment (ЛЦА). Они већ сада на појединим тржиштима имају обавезу да на декларацији, поред састава, видљиво обележе енергетску ефикасност и колика је била емисија ГХГ (претворена у емисију CO2) у току стварања производа (ЛЦА), то јест, означити колики је карбонски отисак производа.

Иако ова информација тренутно има више маркетиншки карактер, она ће у будућности бити веома важна за рангирање производа на тржишту, без обзира на сам квалитет производа. Може се чак десити да због спровођења својих политика у заштити климе, поједине велетрговине избаце или неће желети да узимају поједине производе са високим емисијама ГХГ.    

Ово ће се дешавати све више, зато што западни потрошачи имају одавно пробуђену свест о климатским променама и сами се труде да својим понашањем сведу свој карбонски отисак на што мању могућу меру, како би смањили исте.      

Поред овог механизма, као степен заштите тржишта од преливања емисијама ГХГ, почињу да се појављују мере додатног опорезивања емисије ГХГ за производе који долазе ван домицијалног тржишта. Једна од таквих мера је и Механизам за прилагођавање прекограничних емисије ГХГ (ЦБАМ), који је осмишљен за тржиште ЕУ.  

Уколико погледамо на ЦБАМ са стране енергетске ефикасности, најмање финасијско оптерећење ће имати онај производ који приликом своје производње буде имао најмању емисију ГХГ. Оно што се у будућности може десити је да, као додатне емисије ГХГ, буду урачунате и емисије транспорта до купца у ЛЦА производа. Све податке везане са емисијама ГХГ производа, у току ЛЦА, квантификујемо преко стандарда из групе ИСО 14060.

Наши Оснивачи