Skip to main content
Отпад

Отпад представља значајан изазов за Србију у контексту одрживог развоја и преласка ка циркуларној економији. Све већи број становника и индустријских активности генерише огромне количине отпада свакодневно.

Да бисмо решили овај проблем, неопходно је установити ефикасан систем управљања отпадом који подстиче рециклирање, поновну употребу и смањење отпада. Један од кључних аспеката циркуларне економије је превенција отпада. То значи да треба радити на смањењу количине отпада који се генерише у првом месту. Ово се може постићи промовисањем свести о потреби за смањењем потрошње, подстицањем производње без отпада и промоцијом правилног одлагања отпада.

Рециклирање је такође кључна компонента циркуларне економије. У Србији постоји потенцијал за повећање стопа рециклирања, посебно за рециклирање пластике, папира и стакла. Важно је установити ефикасан систем за сакупљање и рециклирање отпада, као и пружити подршку индустрији која се бави рециклирањем. Поред тога, поновна употреба и обновљиви извори енергије такође имају важну улогу у циркуларној економији. Треба промовисати праксу поновне употребе предмета уместо да их једноставно одбацујемо.

Такође, треба подржати инвестиције у обновљиве изворе енергије како бисмо смањили зависност од фосилних горива и смањили емисију штетних гасова. Укратко, управљање отпадом је изазов у Србији. Примена мера за смањење отпада, повећање рециклирања и подршка циркуларној економији помоћи ће нам да остваримо одрживији и еколошки прихватљивији развој.

Уз ангажман свих релевантних актера, можемо заједно остварити позитивне промене и створити бољу будућност за све нас.

Наши Оснивачи